Stamceltransplantatie bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je CLL en ben je ongevoelig voor chemotherapie? Dan kun je in aanmerking komen voor een chemotherapie en/of bestraling gevolgd door een stamceltransplantatie. Of je deze behandeling ook echt krijgt, hangt af van:

  • je leeftijd: je mag meestal niet ouder zijn dan 70 jaar
  • je conditie: je moet lichamelijk en geestelijk fit zijn

Deze behandeling kan grote complicaties met zich meebrengen. De arts zal de voordelen van de behandeling steeds afwegen tegen de risico’s en complicaties.

Stamcellen van een donor

Stamcellen zijn cellen die zich kunnen blijven delen. Stamcellen uit het beenmerg maken voortdurend nieuwe bloedcellen aan. Stamceltransplantatie is een behandeling waarbij je stamcellen krijgt toegediend. Deze stamcellen kunnen van jezelf zijn of van een donor. Bij CLL kiest de arts altijd voor een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor, omdat een transplantatie met eigen stamcellen niet effectief is. Dit heet allogene stamceltransplantatie.

Een stamceltransplantatie kan de CLL langdurig onderdrukken. Misschien kun je er zelfs wel volledig door genezen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2017