Nazorg en controle bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Is de behandeling afgerond of heb je CLL en ben je nog nooit behandeld? Dan blijf je je hele leven onder controle. Een ander woord voor controle is follow-up. Er is hiervoor geen vast schema. Vaak word je de eerste tijd elke 3 maanden gecontroleerd. Later kan dat elke 6 maanden of eens per jaar worden.  

Vraag de arts

  • waar de nazorg voor jou uit bestaat
  • bij wie je voor controle komt
  • welke onderzoeken je dan krijgt
  • wanneer je de uitslag van een onderzoek krijgt en op welke manier
  • waarom je eventueel geen onderzoeken krijgt
  • hoe vaak je voor controle moet komen
  • hoeveel jaar de nazorg duurt
  • wie je contactpersoon is

Angst

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle. Ook nog jaren na de behandeling. Elke controle is weer spannend. Belangrijk is om dan te beseffen dat als je je  goed voelt de kans zeer klein is dat je alsnog een behandeling moet ondergaan.

Veel mensen zijn bang dat er weer wat wordt ontdekt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Bij elke lichamelijke klacht of pijn leg je misschien een verband met kanker. Ook al weet je eigenlijk wel dat het een 'gewone' kwaal kan zijn, zoals verkoudheid of griep. Mensen uit je omgeving realiseren zich vaak niet hoe sterk die angst is. Daardoor begrijpen ze je reactie soms niet.

Heb je een lichamelijke klacht, ga dan naar je huisarts of specialist. Dan kun je hem vertellen waarover je je zorgen maakt. Ziet je arts geen reden voor verder onderzoek? Spreek dan af wanneer je terugkomt als de klacht niet overgaat.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: maart 2017