Onderzoek en diagnose

Stadium-indeling bij bijnierkanker

Opslaan

De arts stelt je een behandeling voor. Hiervoor moet hij weten:

  • uit welke soort cellen de tumor is ontstaan
  • hoe kwaadaardig deze cellen zijn
  • wat het stadium van de ziekte is

Meestal bepaalt de arts het stadium aan de hand van de zogenaamde TNM-classificatie:

  • de grootte van de tumor en de mate van doorgroei in het omringende weefsel; dit wordt aangeduid met de 'T' van tumor.
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren; dit wordt aangeduid met de 'N' van 'node' (= Engels voor lymfeklier).
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand; deze wordt aangeduid met de 'M' van metastase.

Op basis van deze TNM indeling bepaalt de arts in welk stadium (I - IV) de bijnierkanker in uw geval is.

Stadium I

De tumor is kleiner dan of gelijk aan 5 cm in doorsnede. Er zijn geen tumorcellen gevonden in omliggende lymfeklieren en er zijn geen uitzaaiingen op afstand.

Stadium II

De tumor is groter dan 5 cm in doorsnede. Er zijn geen tumorcellen gevonden in omliggende lymfeklieren en er zijn geen uitzaaiingen op afstand.

Stadium III

De tumor is kleiner dan, gelijk aan of groter dan 5 cm in doorsnede. Er zijn tumorcellen gevonden in omliggende lymfeklieren en er zijn geen uitzaaiingen op afstand.

Of

De tumor is doorgegroeid in het omliggende weefsel (bijvoorbeeld vetweefsel), in omliggende organen, of er zit tumorweefsel in grote bloedvaten. Er zijn geen uitzaaiingen op afstand.

Stadium IV

Er zijn uitzaaiingen op afstand.

Vraag je arts zo nodig om informatie over het stadium van je ziekte, mocht hij daar niets over zeggen. Vraag ook om uitleg, mocht je niet helemaal begrijpen wat de stadium-indeling in jouw geval betekent.

Je arts neemt op basis van het soort kanker en het stadium ervan met je door welke behandelmogelijkheden er zijn. In de meeste gevallen zal hij jouw situatie van tevoren hebben doorgesproken met een team van gespecialiseerde artsen, bijvoorbeeld een chirurg, internist-oncoloog, patholoog, radioloog en de radiotherapeut. In alle ziekenhuizen in Nederland zijn hierbij ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen betrokken bij de zogeheten oncologiebespreking. Je krijgt dan automatisch al een second opinion.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2016

Dit artikel is geschreven door Bijnier Netwerk Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Ettaieb, H. (internist), Prof. Dr. Haak, H. (internist), Dr. Kerkhofs, T. (internist)