Het stadium van bijnierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose bijnierkanker kun je nog een aantal onderzoeken krijgen. De onderzoeken zijn bedoeld om te kijken hoe ver de kanker is uitgebreid.

De arts bespreekt de uitslagen van deze onderzoeken met je. Mogelijk noemt hij of zij ook de woorden ‘stadium’ of de ‘TNM’. Of zie je deze termen in je patiëntendossier staan.   

Wat is de stadiumindeling?

Het stadium geeft aan hoe uitgebreid de ziekte is. Dus hoe groot de tumor is, of hij is doorgegroeid in andere organen en of er uitzaaiingen zijn.

Dit zijn belangrijke dingen om te weten bij de keuze voor een behandeling. De stadiumindeling is bij elke kankersoort anders. Wel betekent stadium 4 vrijwel altijd dat er uitzaaiingen verder in het lichaam zijn.

Stadiumindeling bij bijnierkanker

Bij bijnierkanker zijn er 4 stadia:

Stadium 1

De tumor is maximaal 5 cm. Er zijn geen uitzaaiingen in lymfeklieren en ook niet verder in het lichaam. 

Stadium 2

De tumor is groter dan 5 cm in doorsnede. Er zijn geen uitzaaiingen in lymfeklieren en ook niet verder in het lichaam. 

Stadium 3

  • Er is een tumor in de bijnier en er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt van de tumor. Er zijn geen uitzaaiingen verder in het lichaam.

óf

  • Er is een tumor in de bijnier. De tumor is doorgegroeid in weefsel, bloedvaten of organen in de buurt van de bijnier. Er zijn geen uitzaaiingen verder in het lichaam.

Stadium 4

  • Er is een tumor in de bijnier en er zijn uitzaaiingen verder in het lichaam.

Wat is de TNM-indeling?

Met de TNM-indeling bepaalt de arts hoe ver de tumor gegroeid en uitgezaaid is. De letters en cijfers delen de kanker in volgens een vast systeem. Elke kankersoort heeft zijn eigen TNM-indeling.

De arts gebruikt de letters T, N en M:T: de grootte van de tumor zelf

  • N: de lymfeklieren om de tumor heen
  • M: eventuele uitzaaiingen in andere organen

Op basis van de uitkomsten van het weefselonderzoek krijgt elk onderdeel een getal. Over het algemeen geldt: hoe hoger het getal, hoe meer de ziekte is uitgebreid.

Heb je vragen over het stadium van de kanker? Bespreek ze met je arts.  

Belangrijke eigenschappen van de kankercellen in de bijnier

Ook de eigenschappen van de kankercellen zelf zijn belangrijk bij bijnierkanker.

Daarom onderzoekt de patholoog na de operatie een stukje van de tumor onder de microscoop. Hij of zij bekijkt of het inderdaad om kanker gaat.

Een van de dingen die de patholoog in een bijniertumor onderzoekt, is de Ki-67-index. De Ki-67-index geeft aan hoe snel de tumorcellen delen. De patholoog onderzoekt dit onder de microscoop in een stukje van de tumor

De arts gebruikt de Ki-67-index om je vooruitzichten in te schatten en bij het kiezen van een behandeling. Als de Ki-67-index boven de 10% is, is dat meestal een reden om een behandeling te starten.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Rebecca Steenaard

Dr. Rebecca Steenaard

Arts-onderzoeker, Máxima MC

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Thomas Kerkhofs

Internist, Maastricht UMC+

Illustratie mensen

Mensen die bijnierkanker hebben (gehad)

Foto Harm Haak

Prof. dr. Harm Haak

Internist, Máxima MC

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2021