Behandeling van baarmoedersarcoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De behandeling hangt af van het type baarmoedersarcoom. Meestal krijg je eerst een operatie.

Daarna kan 1 van de volgende behandelingen volgen:

Soms krijg je een combinatie van deze behandelingen.

Is de tumor erg uitgebreid, dan adviseert de arts misschien geen operatie maar chemotherapie of hormonale therapie en/of radiotherapie. Dit hangt af van het type sarcoom.

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Dan krijg je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten van baarmoedersarcoom hangen af van:

  • Het type sarcoom
  • Het stadium
  • Of de tumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam

Baarmoedersarcoom wordt vaak in een meer gevorderd stadium ontdekt. De kans op uitzaaiingen is dan groter. De prognose is daardoor slechter. Het endometriumstromasarcoom vormt een uitzondering. Deze wordt vaak in een vroeg stadium ontdekt. Daardoor heeft een endometriumsarcoom betere vooruitzichten dan het ongedifferentieerde sarcoom en het leiomyosarcoom.  

Gespecialiseerd behandelcentrum

Baarmoedersarcoom is een zeldzame tumor. Daarom word je bij voorkeur behandeld in een gespecialiseerd gynaecologisch oncologisch centrum.

Behandelplan

De behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook jouw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat je samen met het behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg

Bij je behandeling zijn verschillende specialisten betrokken: artsen en verpleegkundigen. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Dit overleg heet het multidisciplinair overleg (MDO). Soms zitten er in het MDO ook gespecialiseerde artsen uit andere ziekenhuizen.

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met je wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. Je krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat je deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kun je een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je kunt altijd een second opinion aanvragen.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Prof. dr. Carien Creutzberg

Radiotherapeut, LUMC

illustratie-arts-man

Prof. dr. Roy Kruitwagen

Gynaecoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2017