Stamceltransplantatie bij ALL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Het doel van de behandeling met chemotherapie is het bereiken van een complete remissie: er zijn geen leukemiecellen meer in het bloed of beenmerg te zien. Maar er is dan nog een vrij groot risico op terugkeer van de ziekte: een recidief. Zeker de eerste 2 jaren.

Daarom volgt na een complete remissie altijd een nabehandeling. Om het risico op terugkeer van de leukemie te verkleinen. Die nabehandeling kan bestaan uit intensieve chemotherapie met of zonder aanvullende bestraling in combinatie met een stamceltransplantatie.

Stamceltransplantatie is een behandeling waarbij je stamcellen krijgt toegediend. Bij acute lymfatische leukemie (ALL) kiest de arts altijd voor een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor. Dit heet een allogene stamceltransplantatie.

Patiënten met standaard risico ALL die jonger zijn dan 65 jaar

Patiënten met standaard risico ALL die jonger zijn dan 65 jaar kunnen na een inductiebehandeling en consolidatiebehandeling een stamceltransplantatie krijgen met stamcellen van een broer of zus. Voorwaarde is wel dat ze in goede conditie verkeren.

Is er geen familiedonor beschikbaar, dan krijgen ze 2 jaar lang een onderhoudsbehandeling met chemotherapie.

Patiënten met hoog risico ALL die jonger zijn dan 65 jaar

Patiënten met hoog risico ALL die jonger zijn dan 65 jaar kunnen na een inductiebehandeling en consolidatiebehandeling een stamceltransplantatie krijgen met stamcellen van een broer of zus of met stamcellen van een stamceldonor uit de donorbank. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van stamcellen uit ingevroren navelstrengbloed van pasgeborenen. Ook hier is de voorwaarde dat de patiënt in goede conditie verkeert.

Patiënten met ALL die ouder zijn dan 65 jaar

Patiënten met ALL die ouder zijn dan 65 jaar komen meestal niet in aanmerking voor een stamceltransplantatie, omdat de risico’s te groot zijn. Maar patiënten tussen de 65 en de 70 jaar die in goede conditie verkeren, kunnen soms toch voor transplantatie in aanmerking komen.

Verder geldt nog het volgende:

  • Patiënten ouder dan 40 jaar kunnen alleen in aanmerking komen voor een niet-myeloablatieve stamceltransplantatie of RIST (reduced intensity stamceltransplantatie). 
  • Patiënten jonger dan 40 jaar kunnen in aanmerking komen voor een myeloablatieve stamceltransplantatie of een niet-myeloablatieve stamceltransplantatie.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Bart Biemond

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-vrouw

Drs. Floor Moenen

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2017