Omgaan met kanker

Omgaan met de financiële gevolgen van kanker

Opslaan

Als u kanker krijgt, kan dat financiële gevolgen hebben. U krijgt waarschijnlijk meer zorgkosten. Woont u ver van het ziekenhuis, dan kunt u ook veel geld kwijt zijn aan reizen en parkeren. 

Tegelijkertijd heeft u misschien ook minder inkomsten. Bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken of minder gaat werken. Of omdat uw partner een stapje terug doet. Rondkomen wordt dan een uitdaging.

Zuiniger aan doen en kosten besparen

Meer kosten en minder inkomsten betekent dat u zuiniger aan moet doen. Dat is niet makkelijk. Op de website van het Nibud en de Consumentenbond vindt u praktische en slimme bespaartips.

Een goedkopere zorgverzekering afsluiten lijkt soms een aantrekkelijke manier om kosten te besparen. Maar uiteindelijk kunt u juist duurder uit zijn door over te stappen. Dat komt omdat vooraf meestal niet goed in te schatten is hoe hoog uw zorgkosten zullen zijn.

Tips: 

  • Zet op een rijtje welke zorg u de komende tijd nodig heeft. Vraag eventueel uw arts om u daarbij te helpen.
  •  Overweegt u over te stappen? Vergelijk dan de premies en voorwaarden van uw huidige polis met die van een aantal andere polissen.
  • Probeer in te schatten of overstappen naar een goedkopere polis ook op langere termijn voordelig voor u zal zijn.

Toeslagen en tegemoetkomingen

Mensen die niet veel inkomsten hebben, kunnen vaak toeslagen of tegemoetkomingen krijgen van de overheid. Bijvoorbeeld een huurtoeslag of zorgtoeslag.

Gemeenten geven soms een extra bijdrage in de zorgkosten. Soms is het ook mogelijk om bij een minimum inkomen via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. 

Misschien kunt u voor zo’n financiële regeling in aanmerking komen. Lees meer over toeslagen en vergoedingen op de website van het Nibud.

Zorgkosten aftrekken 

Mogelijk kunt u bepaalde zorgkosten aftrekken van de belasting. Lees op de website van de Belastingdienst aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.

Geldzorgen

Misschien lukt het niet of maar nauwelijks om rond te komen met het geld dat u heeft. U kunt daar wakker van liggen en er veel over piekeren. Waar betaalt u alle rekeningen van? En kunt u nog wel de dingen blijven doen die u graag doet?

Praat erover

Heeft u beginnende financiële problemen, praat er dan over met mensen die u vertrouwt. Bijvoorbeeld met een goede vriend of vriendin. Zij kunnen u steunen en u misschien ook helpen. Bijvoorbeeld bij het ordenen van uw administratie of het onderhouden van contacten met instanties. 

Praten over geldproblemen kan moeilijk zijn. U schaamt zich misschien, of u vindt het te privé. Toch lucht het vaak op om uw zorgen te delen. U kunt zich daardoor minder alleen voelen.

Tips:

  • U kunt ook praten met een vertrouwenspersoon op uw werk.
  • Werkt u bij een grote organisatie? Dan kunt u misschien financiële steun krijgen uit een bedrijfsfonds (sociaal fonds). U kunt dit navragen bij de personeelsafdeling of bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Schulden

Als u uw rekeningen niet kunt betalen of een lening niet kunt terugbetalen, ontstaan er schulden. Het is verstandig om dan snel hulp te zoeken. U kunt het beste naar uw gemeente gaan. Deze is verplicht u te helpen en zal samen met u kijken wat er nodig is. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van een maatschappelijk werker of van een schuldhulpverlener. 

Tips bij schulden:

  • Kent u niemand die u kan helpen om financieel orde op zaken te stellen? Dan kunt u hulp vragen van een vrijwilliger van SchuldHulpMaatje.
  • Op internet zijn stappenplannen te vinden waarmee u zelf uw schulden kunt regelen. U vindt ze bijvoorbeeld op de website Zelf je schulden regelen.nl of op de website van het Juridisch loket.

Sombere gevoelens

Door geldzorgen en schulden kunt u somber worden of depressieve gevoelens krijgen. Had u dit soort klachten al, dan kunnen ze erger worden. Het is dan verstandig om professionele hulp te zoeken. Uw huisarts kan samen met u kijken wie u kan helpen

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)