Financiële gevolgen

Een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd leidt vaak tot extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten, in het andere geval zijn het uitgaven voor een compleet aangepaste woning. Meestal gaat het om een combinatie van kosten voor hulpmiddelen, medische zaken en bijvoorbeeld hulp in het huishouden. Die uitgaven kunnen hoog oplopen.

Er is een beperkt aantal regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten door ziekte, handicap of ouderdom. Soms kunt u extra vergoedingen vanuit uw aanvullende pakket van de zorgverzekeraar krijgen, zoals extra medicijnkosten of reiskosten, maar dit is geheel afhankelijk van welk pakket u heeft.

Het kan ook zijn dat u voor bepaalde hulp of hulpmiddelen een beroep kunt doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor informatie hierover kunt u terecht bij het WMO-loket in uw gemeente. Mogelijk kunt u specifieke zorgkosten aftrekken in uw belastingaangifte, hierbij rekening houdend met de drempel. > Meer over geld en kanker

11 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: