Risicofactoren voor neuropathie

Opslaan

Over het algemeen geldt: hoe meer chemokuren met bepaalde chemotherapie en hoe hoger de dosis, des te groter het risico op perifere neuropathie.

Andere factoren die een rol kunnen spelen, zijn:

  • hoe lang het duurt voordat het zakje met medicijnvloeistof leeg is (de inlooptijd). 
  • hoe snel de verschillende kuren elkaar opvolgen, dus hoeveel weken er tussen de kuren zit (de intensiteit van de behandeling)

Er zijn extra risicofactoren die de kans op klachten vergroten. Dit zijn:

  • al bestaande neuropathie voor de start van de chemotherapie
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • als je een verleden hebt van overmatig alcoholgebruik

Neuropathie is een onvoorspelbare bijwerking. Het is lastig te voorspellen of iemand wel of niet last zal krijgen van neuropathie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)