Bij welke medicijnen is neuropathie een mogelijke bijwerking?

Opslaan

Bepaalde soorten chemotherapie zijn giftig voor de zenuwcellen en kunnen deze cellen beschadigen. Daardoor kunnen er verschillende klachten optreden.

Bij de volgende medicijnen tegen kanker kan perifere neuropathie een bijwerking zijn:

 • carboplatine 
 • cisplatine 
 • docetaxel 
 • oxaliplatine 
 • paclitaxel 
 • vinblastine 
 • vincristine 
 • vindesine 
 • vinorelbine 

Perifere neuropathie kan ook een bijwerking zijn bij de volgende doelgerichte medicijnen:

 • bortezomib 
 • lenalidomide 
 • thalidomide
 • tivozanib

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)