Zorgen voor iemand met kanker

Zorgen voor iemand met kanker

Opslaan

Als iemand die u dierbaar is kanker heeft, en u langere tijd voor deze persoon zorgt, heet dit mantelzorg.

Zorgen voor iemand anders heeft veel mooie kanten: het kan voldoening geven en de band met de ander versterken. Tegelijkertijd kan het veel invloed uitoefenen op uw eigen leven en soms ook erg zwaar zijn.

Veel rollen als mantelzorger

Als mantelzorger bent u niet alleen zorgverlener. U bent ook partner, kind, vader of moeder, familielid of vriend. Heeft u een betaalde baan, dan bent u daarnaast ook nog werknemer of collega. U moet uw zorg en aandacht dus verdelen. Dat is niet eenvoudig.

Veel mantelzorgers merken dat de zorg lastig te combineren is met een baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen, hobby’s of met andere bezigheden. Ze komen vaak voor moeilijke keuzes te staan.

Lees hoe u werk en mantelzorg kunt combineren.

Gevoelens serieus nemen

Dat iemand zo dicht bij u ziek is, heeft ook impact op u. U bent misschien bang, verdrietig en onzeker. Ook kunt u zich machteloos voelen. Het is goed om daarbij stil te staan en dit soort gevoelens niet weg te drukken. Probeer een manier te vinden om uw gevoelens te uiten, bijvoorbeeld door erover praten of erover schrijven. Dat kan u lucht geven waardoor u het zorgen beter aankunt.

Lees meer over emoties en bekijk de tips voor het verwerken van emoties.

Behoefte aan ondersteuning

Soms komt u nauwelijks aan uzelf toe. Vaak gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar als naaste kunt u óók behoefte hebben aan hulp en ondersteuning, op emotioneel en op praktisch gebied.

Lees waar u terecht kunt voor emotionele steun of hulp en hoe u in contact kunt komen met lotgenoten

Lees ook: tips voor de dagelijkse zorg en praktische hulp regelen

Risico op overbelasting

Zorg voor een naaste kan intensief zijn. Als mantelzorger loopt u het risico dat u alleen maar bezig bent met zorgen voor de ander. Daardoor heeft u geen tijd meer voor u zelf of voor andere mensen om u heen. Dat is niet goed, want daardoor kunt u overbelast raken en kunt lichamelijke en/of psychische klachten krijgen. Dat overkomt veel mantelzorgers. Lees verder onder risico op overbelasting

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), Van Eijk, J. (Mezzo) (overige deskundige), Drs. Vermeer, J. (psycholoog), Zaalen, R. van (ervaringsdeskundige)