Ondersteuning door een mantelzorgondersteuner

Zoekt u als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kunt u overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning. 

Organisaties voor mantelzorgondersteuning:

  • Geven informatie, advies en praktische steun.
  • Bieden u een luisterend oor.
  • Kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving, waardoor zij u goed kunnen doorverwijzen.
  • Organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers.

Op de website van MantelzorgNL kunt u een overzicht vinden van organisaties voor mantelzorgondersteuning in uw regio.

Kosten en verwijzing
De activiteiten van de organisaties voor mantelzorgondersteuning zijn meestal gratis. Vraag hiernaar bij deze organisaties. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kwaliteit
Het beheer van de gegevens van de opgenomen mantelzorgondersteuningsorganisaties is in handen van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio.

Je kunt bij de volgende 59 organisaties terecht: