Ondersteuning door een mantelzorgondersteuner

Zoekt u als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kunt u overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning. 

Organisaties voor mantelzorgondersteuning:

  • Geven informatie, advies en praktische steun.
  • Bieden u een luisterend oor.
  • Kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving, waardoor zij u goed kunnen doorverwijzen.
  • Organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers.

Op de website van MantelzorgNL kunt u een overzicht vinden van organisaties voor mantelzorgondersteuning in uw regio. Mantelzorgmakelaars kunt u ook vinden op de website van Beroepsvereniging Mantelzorg Makelaars.

Kosten en verwijzing
De activiteiten van de organisaties voor mantelzorgondersteuning zijn meestal gratis. Vraag hiernaar bij deze organisaties. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kwaliteit
Het beheer van de gegevens van de opgenomen mantelzorgondersteuningsorganisaties is in handen van de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio.