Mantelzorg

De zorg voor ernstig zieke mensen die wordt gegeven door partner, kinderen of andere familie of vrienden wordt mantelzorg genoemd. De persoon die deze zorg geeft, wordt mantelzorger genoemd.

Als mantelzorger bent u niet alleen zorgverlener. U bent, door uw persoonlijke relatie, ook op een bijzondere manier betrokken bij de patiënt. U bent tevens echtgeno(o)t(e), kind, familielid of vriend. Het ziek zijn en mogelijk overlijden van uw geliefde raakt u in het bijzonder. Het is goed om daarbij stil te staan en hiervoor ruimte te nemen in deze moeilijke tijd. Ook dat is een reden om niet het uiterste van u te vergen en tijdig de zorg met anderen te delen.

Mantelzorgers beginnen vaak vol goede moed aan deze zorg. De zorg thuis is echter zwaar en soms ook moeilijk vol te houden. Het is van belang om al vroeg in de zorg na te gaan wie u kan helpen als het voor u te zwaar wordt.

> Meer over mantelzorg

27 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: