Mantelzorg

Zorg voor ernstig zieke mensen gegeven door een partner, kinderen of andere familie of vrienden heet mantelzorg. Als mantelzorger bent u niet alleen zorgverlener. U bent ook echtgeno(o)t(e), kind, familielid of vriend. Het ziek zijn en mogelijk overlijden van uw geliefde raakt u in het bijzonder. Het is goed om daarbij stil te staan en hiervoor ruimte te nemen. De zorg thuis is zwaar en soms moeilijk vol te houden. Ook dat is een reden om niet het uiterste van uzelf te eisen en op tijd de zorg met anderen te delen. > Meer over mantelzorg

33 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: