Checklist praktische zaken

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Welke praktische dingen kun je (helpen) regelen als naaste of mantelzorger van iemand met kanker? Bekijk de checklist.

Zorgverzekering

Bij de zorgverzekering van je naaste informeren naar:

 • Vergoedingen voor behandelingen/medicijnen/andere zorg.
 • Wachtlijstbemiddeling.
 • Of je naaste zelf een ziekenhuis mag kiezen. Dit hangt af van het type polis dat je naaste heeft afgesloten. Bij een budgetpolis bijvoorbeeld, is er weinig keuzevrijheid.
 • Vergoeding voor een regiotaxi of zittend ziekenvervoer.

Bij je eigen zorgverzekering informeren naar:

 • Vergoeding van de reiskosten voor ziekenbezoek.
 • Hoe je deze kosten moet declareren. 

Ziekenhuis

 • Vragen bedenken en opschrijven voor het bezoek aan de arts. Bekijk voorbeelden van vragen die je kunt stellen.
 • Iemand vragen om mee te gaan naar het gesprek met de arts: twee horen meer dan één.
 • Als je dat wilt: gesprek met je arts opnemen (wel eerst toestemming vragen).
 • Eventueel een second opinion aanvragen.
 • Als dat nodig is: vervoer regelen naar het ziekenhuis (auto lenen, regiotaxi inschakelen).
 • Bij langdurig verblijf van je naaste in het ziekenhuis: eventueel regelen dat je kunt overnachten in of nabij het ziekenhuis.

Naasten, vrienden en familie informeren

 • Mensen uit je directe omgeving op de hoogte houden: persoonlijk, per telefoon, e-mail, whatsapp en/of brief.
 • Eventueel een blog beginnen, bijvoorbeeld op kanker.nl of op Facebook.

Werk

 • Je werkgever informeren.
 • Je directe collega’s informeren.
 • De werkgever van je naaste informeren (als je naaste dat niet zelf doet).
 • In de arbeidsvoorwaarden checken wat mogelijkheden zijn voor zorgverlof, calamiteitenverlof, flexibele werktijden etc. en met je werkgever de mogelijkheden bespreken.

(Jonge) kinderen

 • Samen met je partner je kinderen informeren over de ziekte en wat ze de komende tijd kunnen verwachten. Lees meer over het begeleiden van kinderen.
 • De leerkrachten van je kinderen informeren.
 • Eventueel de ouders van de kinderen in de klas van je kind informeren.
 • Ouders van vriendjes informeren.
 • De medewerkers van het kinderdagverblijf en/of de naschoolse opvang informeren.
 •  Trainers/begeleiders van buitenschoolse activiteiten informeren (bijvoorbeeld voetbaltrainer, muziekleraar).
 • Zo nodig oppas regelen voor je kinderen.
 • Iets regelen voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemles, sport en muziekles (wie brengt/haalt).

Huishouden

 • Hulp vragen aan familie, buren, vrienden en kennissen.
 • Een rooster maken met taken voor wie kan helpen.
 • Boodschappen online bestellen en laten bezorgen.

Overig

 • Dagboek of blog beginnen om je gevoelens en emoties te kunnen uiten en overzicht te houden op ziekteproces. (Een blog bijhouden kan onder andere op kanker.nl).
 • Eventueel lid worden van een patiëntenorganisatie.
 • Eventueel bezoekschema opstellen.
 • Eventueel hulpmiddelen regelen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Christine Brouwer-Dudok de Wit

Dr. Christine Brouwer-Dudok de Wit

Klinisch psycholoog en psychotherapeut, De BOSgroep

LinkedIn

Foto Joanne van Walsem - van Bekhoven

Drs. Joanne van Walsem - van Bekhoven

Psycho-oncologisch therapeut, Ingeborg Douwes Centrum

Foto Joyce Vermeer

Drs. Joyce Vermeer

Systeemtherapeut en mindfulnesstrainer, Helen Dowling Instituut

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Marijke Dierdorp-Schep

GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Logo Mantelzorg.nl

MantelzorgNL

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2019