Hart- en vaatziekten door anti-hormonale therapie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Sommige soorten anti-hormonale therapie kunnen invloed hebben op het hart- en vaatstelsel. Daardoor wordt het risico op hart- en vaatziekten groter.

Schade aan hart en bloedvaten door anti-hormonale therapie 

Sommige medicijnen tegen hormoongevoelige kanker vergroten de kans op hart- en vaatziekten. Voor andere anti-hormonale therapie geldt dit niet. Hieronder lees je meer over borstkanker en prostaatkanker.

Krijg je een medicijn dat de kans op hart- en vaatziekten vergroot, dan bespreekt de arts het risico op hart- en vaatziekten met je. Bekijk de vragen die je kunt stellen aan je arts en de tips voor het gesprek.

Bespreek ook met je arts wat je kunt doen om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Risico op hart- en vaatziekten door anti-hormonale therapie bij borstkanker

Deze medicijnen tegen hormoongevoelige borstkanker vergroten de kans op hart- en vaatziekten, vooral bij vrouwen na de overgang 
•    tamoxifen
•    aromataseremmers

Tamoxifen en het risico op hart- en vaatziekten

Als je tamoxifen gebruikt, heb je een groter risico op trombo-embolie. Het risico is ook vergroot bij vrouwen na de overgang.

Aromataseremmers en en het risico op hart- en vaatziekten

Als je een aromataseremmer gebruikt, heb je een groter risico op hart- en vaatziekten. Vooral het risico op een hartaanval en op een drukkend, zwaar gevoel of pijn op de borst neemt toe.

Het gaat om deze medicijnen:

  • exemestaan (Aromasin®)
  • anastrozol (Arimidex®)
  • letrozol (Femara®, Letroman®)

Risico op hart- en vaatziekten door anti-hormonale therapie bij prostaatkanker

Sommige anti-hormonen tegen prostaakanker vergroten de kans op hart- en vaatziekten.  Het gaat dan om zogenaamde anti-androgenen. Dit zijn medicijnen die de werking van het testosteron op de prostaatkankercellen blokkeren. Daardoor remmen ze de groei van de prostaatkankercellen.

Anti-androgenen en het risico op hart- en vaatziekten

Deze medicijnen vergroten op lange termijn de kans op hart- en vaatziekten:

  • abirateron (Zytiga®)
  • apalutamide (Erleada®)
  • bicalutamide (Biluron®, Casodex®)
  • cyproteron (Androcur®)
  • enzalutamide (Xtandi®)
  • nilutamide (Anandron®)

Als je een van deze medicijnen gebruikt, heb je een iets hoger risico op hart- en vaatziekten, zoals angina pectoris of een hartinfarct. Ook heb je meer kans op overgewicht (obesitas) en diabetes. Dit zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Bespreek met je arts wat in jouw situatie het risico is, en om welke hart- en vaatziekten het gaat.

Lees hoe je het risico op hart- en vaatziekten kunt verminderen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Louisa Antoni

Cardioloog, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Yvonne Koop

PhD-kandidaat cardio-oncologie, Radboudumc

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2021