Symptomen bij werveluitzaaiingen

Opslaan

Werveluitzaaiingen geven niet altijd klachten. Of je klachten krijgt hangt af van:

  • de plaats waar de uitzaaiing zit
  • de uitgebreidheid van de uitzaaiing

Pijn

Treden er wel klachten op, dan gaat het meestal om rug- of nekpijn. De pijn is soms zo hevig dat het ernstige beperkingen geeft in wat je dagelijks doet.

Lang niet alle pijn in de rug of nek komen door uitzaaiingen in de wervels. Vooral lage rugpijn is een veel voorkomende klacht. Deze komt voor bij mensen met kanker, maar ook heel vaak bij gezonde mensen. De rugpijn wordt dan niet veroorzaakt door uitzaaiingen.

Maar rug- of nekpijn is wel het eerste symptoom als de kanker is uitgezaaid naar de wervels. Meestal gaat het dan om nieuwe en toenemende pijn in de rug of nek.

Pijn door uitzaaiingen in de wervelkolom kan mild beginnen, maar kan in de loop van weken ernstiger worden. De pijn kan soms aanvoelen als een 'band' om de borst of de buik. Ook kan de pijn uitstralen vanuit de rug naar de billen of benen. En vanuit de nek naar de armen. Werveluitzaaiingen in de borstwervels geven pijn tussen de schouderbladen of net daaronder. Vaak verergert de rugpijn bij het liggen en verdwijnt het bij het overeind komen.

Neurologische uitval

Heel soms groeit een werveluitzaaiing in het wervelkanaal. De tumor kan dan druk geven op een zenuw. Hierdoor kan een verlamming en/of een gevoelsstoornis ontstaan. Een ander woord voor dit soort klachten is neurologische uitval. Bijvoorbeeld krachtsverlies en/of een doof, slapend gevoel of tintelingen. Neem bij dit soort klachten contact met uw arts op.

Verlamming

Het meest ernstige gevolg van werveluitzaaiingen is een verlamming: een dwarslaesie. Er is dan een totale verlamming en gevoelloosheid vanaf de plek waar de uitzaaiing zit. Het betekent dat je bijvoorbeeld niet meer kunt lopen. Of uw plas niet kunt ophouden. Een dwarslaesie komt heel weinig voor. Maar het is belangrijk om dit te voorkomen.

De rug- of nekpijn bij werveluitzaaiingen ontstaat gemiddeld 7 weken voor een eventuele neurologische uitval. Daarom is het belangrijk om nieuwe of toenemende pijn met uw arts te bespreken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)