Hulp en steun

Hulp en steun voor kinderen van een ouder met kanker 

Opslaan

Deze informatie is bedoeld voor ouders met kanker en voor hun partners. Ook voor grootouders kan deze informatie nuttig zijn. Waar ‘kind’ staat, kan ook ‘kinderen’ gelezen worden.

Uw (klein)kind kan behoefte hebben aan steun of hulp. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Websites met informatie en forums

De website Kankerspoken biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, familie, vrienden, bekenden en leerkrachten is deze website een bron van informatie. U vindt er boeken, films en animaties. Op het forum kunnen kinderen en jongeren gedachtes, gevoelens en ideeën uitwisselen.

Kindertelefoon

Kinderen kunnen met een vrijwilliger van de Kindertelefoon bellen of chatten. De kindertelefoon heeft ook een forum voor kinderen van 13-18 jaar.

Ziekenhuizen

Sommige ziekenhuizen bieden opvang en begeleiding aan van kinderen die een ouder met kanker hebben. Vraag hiernaar bij de arts of verpleegkundige.

Inloophuis

Er zijn inloophuizen voor mensen met kanker en naasten. Ook kinderen en jongeren kunnen hier soms terecht. Een aantal inloophuizen heeft een psycholoog of pedagoog in dienst voor de kinderen waarvan de ouder kanker heeft. Soms zijn er ook kinder- en/of jongerengroepen.

Begeleiding door een psycholoog

Gesprekken met een kinder- of jeugdpsycholoog of speltherapie kan kinderen helpen om te gaan met de situatie thuis. Voor deze vorm van hulp is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

Psycho-oncologisch centrum

Voor 1-op-1 gesprekken of groepsgesprekken met een psycholoog kunnen kinderen ook terecht in een psycho-oncologisch centrum. Zo’n centrum biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Ook voor deze vorm van hulp is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Ingeborg Douwes Centrum.