Wanneer transarteriële chemo-embolisatie

Opslaan

Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) is al langere tijd een standaardbehandeling bij patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC). Dit is een vorm van leverkanker.

Ook bij patiënten met een tumor die uitgaat van de kleinere galwegen in de lever (intrahepatisch cholangiocarcinoom ofwel ICC) wordt TACE toegepast. 

TACE is tot slot een erkende behandeling bij patiënten met leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker en bij patiënten met neuro-endocriene tumoren.

Afhankelijk van het resultaat, kan TACE herhaald worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Meijerink, M.R. (radioloog), Dr. Prevoo, W. (radioloog), Drs. Schapers, G. (ervaringsdeskundige), Dr. Snijders. A. (overige deskundige)