Wat is radiofrequente ablatie (RFA) en microwave ablatie (MWA)?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij radiofrequente ablatie en microwave ablatie gebruikt de arts hitte om de kankercellen te doden. Een ander woord voor de behandelingen is warmte-ablatie of thermische ablatie.

De arts kan de kankercellen op 2 manieren verhitten. Als je RFA krijgt, gaat het om hitte van radiogolven. Radiogolven zijn een soort straling, net zoals röntgenstraling of uv-straling. Bij MWA gaat het om microgolven, zoals de straling uit een magnetron.

De behandelingen werken even goed. Welke behandeling je krijgt, hangt af van de voorkeur van de arts. En van hoe groot de tumor is.

Lees op deze pagina over:

Wanneer krijg je RFA/MWA?

RFA of MWA is bijvoorbeeld een behandeling bij:

  • leverkanker
  • nierkanker
  • longkanker
  • borstkanker
  • botkanker
  • uitzaaiingen in lever, bot of longen

Soms zit de tumor op een plaats waar deze moeilijk weg te halen is. Dan kan de arts kiezen voor warmte-ablatie. De behandeling is ook geschikt als je vanwege je gezondheid geen operatie kunt krijgen. Bijvoorbeeld omdat je een hart- of vaatziekte hebt. 

RFA en MWA werken het beste als de tumor kleiner is dan 3 cm. Behandeling kan ook bij een tumor tussen de 3 en 5 cm, maar dan is de kans groter dat de kanker na de behandeling terugkomt.

Hoe gaat een behandeling met RFA/MWA?

Voor de behandeling ga je onder narcose of word je in een diepe slaap gebracht door middel van sedatie. Met een echo of een CT-scan kan de arts precies zien waar de tumor zit. De arts maakt dan een klein gaatje in je huid en plaatst een naald in de tumor.

Als de naald op de juiste plek zit, sluit de arts hem aan op een generator. De generator stuurt energie door de naald. De kankercellen worden hierdoor erg heet. Door de hitte gaan de kankercellen dood.

Als de behandeling klaar is, haalt de arts de naald weer uit je lichaam.

Nacontrole

Na de behandeling krijg je regelmatig een CT-scan, PET-scan en/of een MRI-scan. Hiermee controleert de arts of de tumor inderdaad helemaal weg is.

Het lukt niet altijd om de tumor helemaal te vernietigen. Of de kanker keert na een tijd toch weer terug. Soms kun je dan opnieuw RFA of MWA krijgen. Je arts bespreekt dit met je.

Bijwerkingen van RFA/MWA

Een behandeling met RFA of MWA verloopt meestal zonder problemen. Wel kun je last krijgen van sommige bijwerkingen.

Pijn na RFA/MWA

Na een behandeling kun je pijn voelen. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten binnen 2 weken. Je arts kan je hiervoor medicijnen geven.

Misselijkheid na RFA/MWA

Na een behandeling kun je misselijk zijn. Meestal is dit een gevolg van de narcose of sedatie. Het kan zijn dat je hierbij ook moet overgeven. Je arts kan medicijnen geven tegen de misselijkheid.

Bloeding na RFA/MWA

Soms gaat er tijdens de behandeling een klein bloedvat kapot. Dan kun je een bloeding krijgen. Bij een tumor in je long hoest je soms na de ingreep bloed op. Zit de tumor in je nier, dan kan er bloed in je urine zitten. Vaak stopt de bloeding vanzelf.

Klaplong na RFA/MWA

Als je een longtumor hebt, prikt de arts door het longvlies heen om de naald in de tumor te zetten. Dan kan je long voor een deel of helemaal inklappen. Dit heet een klaplong. Je long kan de zuurstof niet goed meer opnemen. Hierdoor kun je benauwd zijn en pijn op je borst krijgen.

Koorts na RFA/MWA

Soms nestelt zich een bacterie in de plek van de verbranding. Die bacterie veroorzaakt dan een infectie. Hierdoor kun je koorts krijgen en je ziek voelen. Als dit gebeurt, is het meestal 5 tot 10 dagen na de behandeling. Krijg je koorts na de behandeling? Neem dan contact op met een arts.

Schade aan je darm of maag na RFA/MWA

Soms ligt de tumor dicht bij andere organen, zoals je darmen of je maag. Deze organen raken heel soms beschadigd door de behandeling. Bij een beschadiging van de maag kan inhoud uit de maag of darm in de buik lekken. Dat kan leiden tot een buikvliesontsteking. Meestal kan de arts dit voorkomen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Mark Burgmans

Dr. Mark Burgmans

Radioloog, LUMC

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Warner Prevoo

Radioloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2022