Wat is…?

Overige cijfers lipkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met lipkanker (incidentie)

Toelichting Het totaal aantal patiënten met lipkanker is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker.
Het aantal mannen dat deze vorm van kanker krijgt is gedaald. Het aantal vrouwen dat deze vorm van kanker krijgt, is de laatste 15 jaar licht gestegen.
In 2000 kregen ongeveer 200 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er nog steeds ongeveer 200.

Leeftijdsverdeling voor lipkanker in 2015

Toelichting: Lipkanker komt vooral voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Pas vanaf hoge leeftijd daalt het aantal mensen dat lipkanker krijgt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.