Wat is…?

Overlevingscijfers galwegkanker

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat u verder leest:
De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek uw vooruitzichten met uw arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in uw ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met uw arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van galwegkanker, 2001-2015

Overleving van galwegkanker, 2001-2015
Toelichting: De overleving van patiënten met galwegkanker is de laatste jaren niet verbeterd.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium uw ziekte is. (Met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium)

Tip: Bespreek met uw arts het stadium van uw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van galwegkanker

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van galwegkanker
Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van galwegkanker, per stadium

Overleving van galwegkanker, per stadium
Toelichting op de grafiek hierboven:<br></i>Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van galwegkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 78% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 51%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 70% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 24%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 53% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 9%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 22% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 1%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)