Overige cijfers galwegkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met galwegkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met galwegkanker is de laatste jaren gestegen. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker.

Leeftijdsverdeling voor galwegkanker, 2015

Toelichting: Galwegkanker komt vooral voor bij mensen die wat ouder zijn. De grootste groep is 65 jaar of ouder bij diagnose.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)