PCR-test bij CML

Opslaan

Vermoedt de arts dat er sprake is van CML? Dan laat hij een PCR-test doen. De test kan gedaan worden op zowel bloed als beenmerg. Meestal wordt bloed gebruikt. 

PCR is een techniek om heel snel DNA te vermeerderen. Door deze vermeerdering kan een PCR-test voor BCR-ABL al hele kleine hoeveelheden van het BCR-ABL opsporen. Wordt het BCR-ABL aangetoond in je bloed of beenmerg? Dan heb je CML. Het BCR-ABL komt namelijk alleen voor in het Philadelphiachromosoom, dus in de abnormale cellen. 

De test om aan te tonen dat het BCR-ABL in bloed of beenmerg voorkomt, heet kwalitatieve PCR-test voor BCR-ABL

De test kan ook de hoeveelheid BCR-ABL meten. Dit heet een kwantitatieve PCR-test voor BCR-ABL. Hiermee kan de arts het resultaat van de behandeling volgen. Blijkt bijvoorbeeld uit de test dat er minder BCR-ABL aanwezig is? Dan zijn er minder abnormale beenmerg- of bloedcellen.

PCR is de afkorting van polymerase chain reaction. Dit is Engels voor polymerasekettingreactie. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Griffioen, A. (hematoloog), Dr. Janssen, J.J.W.M. (hematoloog)