Bijnierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

In de bijnier kan kanker ontstaan. Als dit in de schors gebeurt, noemen we dit een bijnierschorscarcinoom, ofwel bijnierkanker. Dit is een zeldzame ziekte, die in Nederland elk jaar bij ruim 50 mensen ontstaat.

Kanker kan ook in het merg ontstaan, maar dit is een andere ziekte die ook anders verloopt.

Deze informatie gaat uitsluitend over bijnier(schors)kanker.

Lees verder over wat kanker is en hoe het ontstaat.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Hester Ettaieb

Internist, Máxima Medisch Centrum

Prof. Dr. Harm Haak

Internist, Máxima Medisch Centrum

Dr. Thomas Kerkhofs

Internist, Máxima Medisch Centrum

Gemaakt door Bijnier Netwerk Nederland, de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2016