Bijnierkanker

Opslaan

In de bijnier kan kanker ontstaan. Als dit in de schors gebeurt, noemen we dit een bijnierschorscarcinoom, ofwel bijnierkanker. Dit is een zeldzame ziekte, die in Nederland elk jaar bij ruim 50 mensen ontstaat.

Kanker kan ook in het merg ontstaan, maar dit is een andere ziekte die ook anders verloopt.

Deze informatie gaat uitsluitend over bijnier(schors)kanker.

Lees verder over wat kanker is en hoe het ontstaat.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2016

Dit artikel is geschreven door Bijnier Netwerk Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Ettaieb, H. (internist), Prof. Dr. Haak, H. (internist), Dr. Kerkhofs, T. (internist)