Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose bij bijnierkanker

Opslaan

Heb je symptomen die kunnen passen bij bijnierkanker, ga dan naar je huisarts. Hij zal bij jou het standaard lichamelijk onderzoek uitvoeren. Dat wil zeggen: nakijken van bloeddruk, hart, longen en buik.

Verder besteedt hij aandacht aan kenmerken van hormonale overproductie:

  • beharingspatroon
  • borstontwikkeling
  • huidafwijkingen
  • veranderingen van de geslachtsdelen

Als hij denkt dat je een bijniertumor hebt, zal hij aanvullend onderzoek doen of je doorverwijzen naar een internist. Verder is het mogelijk om via bloed- en urineonderzoek te bekijken of er sprake is van een toegenomen hormoonproductie.

De eenvoudigste methode om de bijnieren te bekijken is met een echo van de buik. Maar een echo is nooit voldoende om de diagnose mee te stellen. Ziet de arts afwijkingen aan de bijnieren , dan moet er altijd een CT-scan of een MRI worden gemaakt.

Het komt vaak voor dat een bijniertumor bij toeval wordt gevonden bij onderzoeken die ergens anders voor worden gedaan. In dat geval kan een patiënt het beste meteen worden doorverwezen naar een internist.

Prognose bijnierkanker

Bij bijnierkanker is bewezen dat vooral een volledige verwijdering van de tumor een gunstig effect heeft op de overleving.

Verder zijn er nog andere factoren van invloed op de prognose, zoals:

  • de mate van doorgroei van de tumor in het omliggende weefsel of in de bloedvaten 
  • de groeisnelheid

Waarschijnlijk veroorzaakt een kleine tumor met weinig doorgroei en een lage groeisnelheid minder of geen uitzaaiingen. Toch is dat niet bij alle patiënten zo. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2016

Dit artikel is geschreven door Bijnier Netwerk Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Ettaieb, H. (internist), Prof. Dr. Haak, H. (internist), Dr. Kerkhofs, T. (internist)