Behandeling en bijwerkingen

Operatie bij bijnierkanker

Opslaan

Chirurgische verwijdering van de tumor is de basis van de behandeling van bijnierkanker. Als er geen uitzaaiingen zijn, kan de operatie leiden tot genezing. Zijn er wel uitzaaiingen? Dan moet de chirurg beoordelen of  hij deze ook chirurgisch kan verwijderen. Dit is dan vaak een zeer grote operatie. Een stuk van de longen of van de lever wordt bijvoorbeeld verwijderd.

Soms zijn de uitzaaiingen te ver verspreid over het lichaam om ze allemaal chirurgisch te verwijderen. Soms is het dan alsnog het beste om de oorspronkelijke tumor (zoveel mogelijk) te verwijderen. Dit is wel een moeilijke beslissing. De risico's van zo'n operatie zijn soms groter dan het resultaat dat men kan behalen. De beslissing moet in goed onderling overleg worden genomen.

In principe is genezing alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn. Maar er zijn patiënten bekend die nog ruim 20 jaar leven na het verwijderen van uitzaaiingen. Daarom vindt bijna altijd een operatie plaats.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2016

Dit artikel is geschreven door Bijnier Netwerk Nederland.

Met medewerking van

Dr. Ettaieb, H. (internist), Prof. Dr. Haak, H. (internist), Dr. Kerkhofs, T. (internist)