Behandeling en bijwerkingen

Behandeling met mitotaan

Opslaan

Mitotaan is het meest gebruikte en enige geregistreerde medicijn voor de behandeling van een vergevorderd stadium van bijnierkanker (stadium III en IV). Het zorgt voor afbraak van de bijnierschors en werkt in op de behandeling van symptomen die ontstaan door een teveel aan het hormoon cortisol (hypercortisolisme). De werking van mitotaan en de reactie van het menselijk lichaam daarop is complex en de exacte onderliggende mechanismen zijn nog niet bekend.

Adjuvante (aanvullende) behandeling

Mitotaan wordt ook gebruikt als adjuvante (aanvullende) behandeling na een operatie, bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Dit wil zeggen dat patiënten mogelijk een kleinere kans hebben dat de ziekte terugkomt, als na de operatie mitotaan wordt geslikt gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld 2 jaar. Er wordt momenteel onderzoek hiernaar gedaan, dus definitieve resultaten zijn nog niet bekend.

Een behandeling met mitotaan gedurende 2 jaar wordt nu aangeraden bij mensen die een verhoogd risico hebben op het terugkomen van de ziekte. Er is sprake van een verhoogd risico als de tumor niet in zijn geheel is verwijderd of wanneer dat niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld. Ook kan het zijn dat een tumor bepaalde kenmerken heeft die passen bij een verhoogd risico. Deze kenmerken moeten door de patholoog worden bekeken wanneer de tumor onder de microscoop wordt onderzocht.

Bijwerkingen mitotaan

Mitotaan heeft ook nadelen: 80% van de patiënten ervaart bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken en diarree. Daarnaast treden bij een hoge concentratie van mitotaan in het bloed soms neurologische stoornissen op zoals evenwichts- en concentratiestoornissen. Deze gaan weer weg als de mitotaanconcentratie in het bloed daalt. Ondanks het vaak voorkomen van bijwerkingen zijn deze met medicijnen vaak goed te verhelpen.

Bijnierschorsinsufficiëntie

Omdat mitotaan de bijnier vernietigt, ontstaat bij alle patiënten bijnierschorsinsufficiëntie. Omdat de bijnier normaal gesproken hormonen produceert die essentieel zijn voor het leven, moeten deze patiënten deze hormonen in tabletvorm innemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2016

Dit artikel is geschreven door Bijnier Netwerk Nederland.

Met medewerking van

Dr. Ettaieb, H. (internist), Prof. Dr. Haak, H. (internist), Dr. Kerkhofs, T. (internist)