Laag of hoog risico basaalcelcarcinoom

Opslaan

Er zijn basaalcelcarcinomen met een laag risico en basaalcelcarcinomen met een hoog risico. 

Het onderscheid tussen laag en hoog risico is belangrijk voor de keuze van de behandeling. Ook zegt het iets over de kans dat de tumor op dezelfde plek terugkomt.

Hoog risico basaalcelcarcinoom

Er is sprake van een hoog risico als het basaalcelcarcinoom: 

Een hoog risico betekent dat er een verhoogde kans is dat het basaalcelcarcinoom doorgroeit en andere weefsels beschadigt. Ook is er een verhoogde kans dat de tumor op dezelfde plek terugkomt.

Laag risico basaalcelcarcinoom

Heeft het basaalcelcarcinoom geen van de kenmerken hierboven, dan is het een laag risico basaalcelcarcinoom. 

Een laag risico betekent dat er een lage kans is dat het basaalcelcarcinoom doorgroeit en andere weefsels beschadigt. Ook is er een lage kans dat de tumor op dezelfde plek terugkomt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.