Symptomen van ALL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij acute lymfatische leukemie (ALL) hopen zich grote hoeveelheden abnormale witte bloedcellen op in het beenmerg. Daardoor raakt de aanmaak van normale bloedcellen verstoord. Er ontstaat een tekort aan rode bloedcellen, gezonde witte bloedcellen en bloedplaatjes. Dat veroorzaakt diverse klachten.

Klachten door een tekort aan rode bloedcellen

Een tekort aan rode bloedcellen heet bloedarmoede. Een ander woord hiervoor is anemie. Het veroorzaakt klachten als: 

 • Vermoeidheid 
 • Bleekheid
 • Kortademigheid en hartkloppingen

Andere mogelijke klachten zijn:

 • Zwarte vlekken voor de ogen 
 • Duizeligheid
 • Oorsuizen

Klachten door een tekort aan bloedplaatjes

Door een tekort aan bloedplaatjes bloeden wondjes sneller en langer. Dat kun je merken aan:

 • Spontane neusbloedingen
 • Onverklaarbare blauwe plekken
 • Bloedend tandvlees
 • Overvloedige menstruaties
 • Puntvormige bloedinkjes in de huid, vooral op de benen

Klachten door een tekort aan normale witte bloedcellen

Door een tekort aan normale witte bloedcellen ontstaat er een groter risico op infecties in bijvoorbeeld de mond-keelholte, luchtwegen of urinewegen.
Soms heeft iemand alleen last van koorts en nachtzweten, zonder dat duidelijk is waardoor dat komt.

Bovenstaande klachten kunnen natuurlijk ook komen door andere ziektes dan acute leukemie. Vooral klachten van bloedarmoede komen vaker voor. Alleen medisch onderzoek kan aantonen wat de oorzaak is van deze symptomen.

Klachten in een later stadium

In een verder gevorderd stadium van ALL komen de abnormale witte bloedcellen in de bloedbaan en soms ook in de organen terecht. Die kunnen dan overvol raken met leukemiecellen.

Mogelijke symptomen daarvan zijn:

 • Vergrote lymfeklieren
 • Pijn boven in de buik door een vergrote lever en/of milt
 • Koorts en/of nachtzweten
 • Botpijn
 • Kortademigheid

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Bart Biemond

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-vrouw

Drs. Floor Moenen

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: augustus 2017