Oorzaken en risicofactoren van ALL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Meestal is niet te zeggen waardoor iemand leukemie heeft gekregen. Het gaat vaak om een combinatie van factoren en niet om één oorzaak.

Factoren die mogelijk invloed hebben op het ontstaan van acute lymfatische leukemie (ALL) zijn:

  • Het syndroom van Down en Fanconi-anemie verhogen het risico op acute leukemie. Fanconi-anemie is een zeldzame erfelijke ziekte.
  • Bepaalde virusinfecties en de reacties daarop door het immuunsysteem lijken een rol te spelen bij het ontwikkelen van ALL.
  • Mensen die in hun beroep werken met bepaalde chemische stoffen hebben een groter risico om acute leukemie te krijgen. Maar dit is minder duidelijk bij ALL. 

Kanker is niet besmettelijk. Ook ALL niet.

De aanleg voor ALL is ook niet erfelijk.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Bart Biemond

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-vrouw

Drs. Floor Moenen

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: augustus 2017