Overlijdensrisicoverzekering (orv) en kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Moet je je kankerverleden melden bij je aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering? Dan kan het lastig zijn om zo’n verzekering af te sluiten. Vaak lukt het wel, maar het kan extra tijd kosten. De verzekeraar kan namelijk medische informatie opvragen bij je arts. Begin daarom op tijd met je verzekeringsaanvraag.

Lees op deze pagina over:

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (orv)?

Een orv is een soort levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering kun je bijvoorbeeld afsluiten als je een huis koopt. 

Een orv keert een bedrag uit als je overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Het bedrag spreek je van tevoren af. Je partner of kinderen kunnen dit geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek te betalen.

Een overlijdensrisicoverzekering aanvragen als je kanker hebt gehad

Een orv aanvragen als je kanker hebt gehad kan soms wat lastiger zijn. Of de verzekeraar je verzekeringsaanvraag accepteert, hangt af van het type kanker dat je hebt gehad. En hoe lang geleden de behandeling was. 

Lees verder over:

Gezondheidsverklaring invullen

Als je een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Een gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over je gezondheid. Hiermee kan de medisch adviseur van de verzekeraar inschatten hoe groot de kans is dat je eerder overlijdt dan verwacht. 
Tip: heb je de gezondheidsverklaring ingevuld? Maak er dan een kopie van.

Lees: Hoe werkt dat met de gezondheidsverklaring? of bekijk de video over de gezondheidsverklaring.

Alle vragen eerlijk beantwoorden

Het is heel belangrijk dat je alle vragen eerlijk beantwoordt. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar weigeren geld uit te keren na je overlijden. Ook als je altijd premie hebt betaald. Zo kunnen je nabestaanden onverwacht in problemen komen.

Goed om te weten: als je onder de schone-lei-regeling valt, hoef je op de gezondheidsverklaring niet te vermelden dat je kanker hebt gehad. In de gezondheidsverklaring van de verzekeraar staan de voorwaarden om onder de regeling te vallen. 

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de regeling? Overleg dan met je huisarts of medisch specialist. Met de checklist verzekeren na kanker kun je ook bepalen of jij onder de schone-lei-regeling valt.

Soms is extra informatie nodig

Soms wil de medisch adviseur extra informatie opvragen bij je huisarts of medisch specialist. Dan moet hij/zij om je toestemming vragen om die vragen te stellen.

Medische keuring

Soms is een medische keuring nodig. Waar je op wordt gekeurd, hangt af van het verzekerd bedrag dat je aanvraagt, en van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld. In de praktijk komt een medische keuring nauwelijks voor. 

Of je wordt gekeurd, hangt ook af van de medisch adviseur en verzekeraar. Niet elke medisch adviseur zal bij dezelfde informatie overgaan tot keuring. Lees op van atotzekerheid.nl meer informatie over de medische keuring.

Waar mag de verzekeraar wel en niet naar vragen?

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken te privé zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. En ook in de afspraken die verzekeraars zelf hebben gemaakt.

Welke vragen de verzekeraar mag stellen hangt af van het verzekerde bedrag (‘de vragengrens’). De vragengrens wordt om de 3 jaar aangepast. Bekijk de actuele vragengrens op van atotzekerheid.nl.

Tips voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering als je kanker hebt gehad

Heb je de overlijdensrisicoverzekering nodig voor de koop van een huis? Vraag zo’n verzekering dan op tijd aan. Anders kom je misschien in tijdnood als er een voorlopig koopcontract ligt.

Andere tips:

Laat weten dat je kanker hebt gehad

Vertel je verzekerings- of hypotheekadviseur dat je kanker hebt of hebt gehad. Dan kan hij of zij je beter adviseren. Weet je zeker dat je onder de schone-lei-regeling valt, dan hoef je dit niet te doen.

Onderzoek of een herverzekeraar kan helpen

Vraag aan jouw tussenpersoon of de verzekeraar of je aanvraag aan een herverzekeraar voorgelegd kan worden. Misschien heb je dan een grotere kans dat je aanvraag geaccepteerd wordt.

Een herverzekeraar is een verzekeraar van verzekeraars. Een herverzekeraar heeft soms meer informatie over je ziekte, of meer mogelijkheden om de verzekering toch te accepteren.

Goed om te weten: je kunt niet zelf rechtstreeks een verzekering bij een herverzekeraar afsluiten.

Zorg voor ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract

Heb je een overlijdensrisicoverzekering nodig voor je hypotheek? Laat dan als ontbindende voorwaarde in het contract opnemen dat de koop alleen doorgaat als je aanvraag voor de verzekering is goedgekeurd. De makelaar kan dit voor je regelen.

Problemen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering als je kanker hebt gehad

Val je niet onder de schone-lei-regeling, dan kan het moeilijker zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je kankerverleden kan voor de verzekeraar een reden zijn om je aanvraag af te wijzen. Of bijvoorbeeld een hogere premie te vragen. Maar vaak lukt het wel om zo’n verzekering af te sluiten.

De volgende situaties komen voor:

  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag zonder de premie te verhogen. Je bent dus gelijk aan een andere verzekerde.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar je betaalt wel een hogere premie.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar je betaalt een tijd een hogere premie (bijvoorbeeld de eerste 2 tot 5 jaar).
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: je bent niet verzekerd als je binnen x jaar weer kanker krijgt.
  • De verzekeraar weigert je verzekeringsaanvraag.

Als je aanvraag wordt afgewezen

Heeft de verzekeraar je aanvraag afgewezen? Dan kun je een nieuwe aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Elke verzekeraar is immers zelf verantwoordelijk voor de risico-inschatting.

Deze nieuwe verzekeraar mag jou niet vragen of je in het verleden bent geweigerd om medische redenen, bijvoorbeeld omdat je kanker hebt gehad. De verzekeraar mag je wel vragen of een andere verzekeraar je eerder heeft geweigerd om niet-medische redenen, bijvoorbeeld fraude of wanbetaling.

Meldpunt overlijdensrisicoverzekering bij kanker

Ben je geweigerd voor een overlijdensrisicoverzekering of krijg je te maken met een forse premieverhoging? Meld dit dan bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

NFK kan niets veranderen aan je persoonlijke situatie, maar kan deze informatie wel gebruiken om beter op te komen voor andere (ex-)kankerpatiënten. Hoe meer meldingen en hoe meer informatie hierover, hoe groter het aantal voorbeelden.

Ga naar het meldpunt orv en uitvaartverzekering van NFK.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

foto matthijs timmermans

Matthijs Timmermans

Beleidsadviseur Leven/Inkomen, Verbond van Verzekeraars

Logo-NFK

NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Website

illustratie-deskundige-vrouw

Rentia Visser

Communicatieadviseur, Verbond van Verzekeraars

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2023