Verzekeringen

Het hebben van een ziekte of een erfelijke aanleg kan consequenties hebben bij het afsluiten of veranderen van verzekeringen. Dit geldt niet voor het basispakket van de zorgverzekering. Elke zorgverzekeraar is verplicht u ongeacht uw gezondheidssituatie te accepteren, tegen dezelfde voorwaarden en premie als ieder ander (acceptatieplicht).

Voor de aanvullende zorgverzekering ligt dat anders. Hiervoor heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht. Op grond van uw gezondheidssituatie kan de zorgverzekeraar u weigeren of u slechts accepteren tegen een hogere premie dan gebruikelijk. U bent verplicht eventuele vragen over uw gezondheid of (erfelijke) ziekten in uw gezin naar waarheid te beantwoorden.

Een levensverzekering is vaak nodig bij het afsluiten van een hypotheek voor de koop van een huis. (Ex-)kankerpatiënten die een (levens)verzekering willen afsluiten, worden vaak geconfronteerd met uitsluitingen, onevenredige premieverhogingen of helemaal niet geaccepteerd. Dit komt doordat de verzekeraar hen ziet als risicogevallen, ook als ze zijn genezen. Ook mensen die erfelijk belast zijn met kanker ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering. Toch is het verkrijgen van een acceptabele premie niet onmogelijk. Zorg dat u goed geïnformeerd bent, of vraag eventuele hulp aan uw tussenpersoon bij verzekeringskwesties.

> Meer over verzekeringen en kanker

6 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: