Overlijdensrisicoverzekering en kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als je kanker hebt gehad, kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering lastig zijn. Vaak lukt het wel, maar kost het extra tijd. De verzekeraar kan namelijk medische informatie opvragen bij je arts. Begin daarom op tijd met je verzekeringsaanvraag.

Op deze pagina lees je deze informatie:

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een soort levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering sluit je soms af bij een hypotheek. Zo’n verzekering kan wenselijk zijn als je partner de hypotheeklasten niet kan betalen als jij overlijdt. Zeker als je partner in de woning wil blijven wonen.

Een overlijdensrisicoverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit  als je voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Je partner of kinderen kunnen dit geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek te betalen. 

Een overlijdensrisicoverzekering aanvragen

 Als  je een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Daarin moet je aangeven dat je kanker hebt gehad. In bepaalde gevallen is dat niet nodig, zie verderop.

Goed om te weten: Ben je nog in behandeling voor kanker? Dan neemt de verzekeraar je aanvraag niet in behandeling. Die kan op dat moment namelijk geen inschatting maken van je risico op overlijden. 

Gezondheidsverklaring invullen

Een gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over je gezondheid. Hiermee kan de medisch adviseur van de verzekeraar inschatten hoe groot de kans is dat je eerder overlijdt dan door ouderdom. Lees: Hoe werkt dat met de gezondheidsverklaring? Of bekijk de video over de gezondheidsverklaring

Het is heel belangrijk dat je alle vragen eerlijk beantwoordt. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar weigeren geld uit te keren na je overlijden. Ook als je altijd premie hebt betaald.

Goed om te weten:  In sommige situaties hoef je bij het invullen van de gezondheidsverklaring niet meer  te melden dat je kanker hebt gehad. Bepaal met de checklist verzekeren na kanker of jij je kankerverleden moet melden als je een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt.

Soms is extra informatie nodig

Soms vraagt de medisch adviseur je toestemming om extra informatie op te vragen bij je huisarts/medisch specialist. De medisch adviseur heeft dan nog een paar gerichte vragen, waar hij of zij graag antwoord op wil. De toestemming gaat alleen over die vragen.

Medische keuring

Als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een medische keuring volgen. Waar je op wordt gekeurd, hangt af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld. In de praktijk komt een medische kleuring nauwelijks voor.

Of je wordt gekeurd, hangt ook af van de medisch adviseur en verzekeraar. Niet elke medisch adviseur zal bij dezelfde informatie overgaan tot keuring. Lees ook: Het hoe en waarom van de medische keuring.

Waar mag de verzekeraar wel en niet naar vragen?

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen en in de afspraken die verzekeraars zelf hebben gemaakt.

Vragengrens

Welke vragen de verzekeraar mag stellen hangt af van het verzekerde bedrag (‘de vragengrens’). De vragengrens wordt om de 3 jaar aangepast.

De vragengrens is een wettelijke grens, maar veel verzekeraars hanteren een hoger grensbedrag.

Onder de vragengrens mogen geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg. Ook mag de verzekeraar niet vragen naar de uitkomst van DNA-onderzoek bij jouzelf. Als je de erfelijke ziekte al hebt, moet je dat wel melden.

Boven de vragengrens mag de verzekeraar vragen naar zowel onbehandelbare als behandelbare erfelijke ziektes in je familie. En ook naar uitkomsten van DNA-onderzoek.

Lees ook: Veelgestelde vragen van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker (NFK) 

Problemen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Heb je kanker gehad, dan kan het lastig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat komt omdat iemand met kanker een hoger dan gemiddeld risico heeft op overlijden. Dat blijkt uit medische en statistische gegevens.

De volgende situaties komen voor:

  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag zonder de premie te verhogen. Dan ben je dus gelijk aan een andere verzekerde.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar alleen tegen een hogere premie.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar verhoogt tijdelijk (bijvoorbeeld de eerste 2 tot 5 jaar) de premie.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: je bent niet verzekerd als je binnen x jaar weer kanker krijgt.
  • De verzekeraar weigert je verzekeringsaanvraag.

Tips

  • Neem minstens 3 maanden de tijd voor het aanvragen van zo’n verzekering. Dan kun je verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken. Krijg je een afwijzing? Dan kun je het bij een andere verzekeraar proberen. Sommige verzekeraars vinden meer risico nemen minder erg dan andere.
  • Ben je nog in behandeling? Wacht dan met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering tot er meer bekend is over je vooruitzichten. 

Recht van eerste kennisneming en blokkeringsrecht

Je hebt het recht om als eerste te horen wat de medisch adviseur adviseert aan de verzekeraar waar je een overlijdensrisicoverzekering hebt aangevraagd. Dit heet het recht op eerste kennisneming. Als je gebruik wilt maken van dit recht, moet je dat bij je aanvraag melden.

Als het advies negatief is of als het je niet bevalt, kun je vervolgens de medisch adviseur verbieden om dit advies door te sturen naar de verzekeraar. Je maakt dan gebruik van je blokkeringsrecht. Je trekt zo de aanvraag voor de verzekering in. Zo voorkom je dat de verzekeraar je aanvraag officieel weigert. 

Afwijzing heeft geen effect op volgende aanvraag

Ben je afgewezen, dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Deze mag jou niet vragen of je in het verleden bent geweigerd om medische redenen (bijvoorbeeld omdat je kanker hebt gehad). De verzekeraar mag je wel vragen of een andere verzekeraar je eerder heeft geweigerd om niet-medische redenen, bijvoorbeeld fraude of wanbetaling. 

Meldpunt overlijdensrisicoverzekering

Ben je geweigerd voor een overlijdensrisicoverzekering of krijg je te maken met een forse premieverhoging? Meld dit dan bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Geef daarbij zoveel mogelijk informatie.

De NFK kan niets veranderen aan je persoonlijke situatie, maar kan deze informatie wel gebruiken om beter op te komen voor (ex-)kankerpatiënten. Hoe meer meldingen en hoe meer informatie hierover, hoe groter het aantal voorbeelden.

Ga naar het meldpunt overlijdensrisicoverzekering van de NFK 

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige

Matthijs Timmermans

Beleidsadviseur, Verbond van Verzekeraars

illustratie-deskundige-vrouw

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Foto Sander Weel

Sander Weel

Verzekeringsadviseur, Weel Assurantie & Advies

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2021