Arbeidsongeschiktheidsverzekering en kanker (zelfstandige)

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten kan lastig zijn als je zelfstandig ondernemer bent en kanker hebt gehad. In dit artikel lees je waar je tegenaan kunt lopen. En wat je kunt doen als het niet lukt.

Op deze pagina lees je deze informatie:

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk of ziekte. Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen

Wanneer je als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Soms is ook nog een medische keuring nodig.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over je gezondheid. Hiermee kan de medisch adviseur van de verzekeraar inschatten hoe groot je risico op arbeidsongeschiktheid is.

Het is heel belangrijk dat je alle vragen eerlijk beantwoordt. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid geen geld of minder geld uitkeert. Ook als je altijd premie hebt betaald.

Lees: Hoe werkt dat met de gezondheidsverklaring? Of bekijk de video over de gezondheidsverklaring

Soms is extra informatie nodig

Soms vraagt de medisch adviseur je toestemming om extra informatie op te vragen bij je huisarts/medisch specialist. De medisch adviseur heeft dan nog een paar gerichte vragen, waar hij of zij graag antwoord op wil. De medisch adviseur vraag alleen toestemming om die vragen te mogen stellen.

Medische keuring

Als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een medische keuring volgen. Waar je op wordt gekeurd, hangt af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld.

Of je wordt gekeurd, hangt ook af van de medisch adviseur en verzekeraar. Niet elke medisch adviseur zal bij dezelfde informatie overgaan tot keuring.

In de praktijk komt een medische keuring nauwelijks voor. Lees ook: Het hoe en waarom van de medische keuring

Waar mag de verzekeraar wel en niet naar vragen?

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen en in de afspraken die verzekeraars zelf hebben gemaakt.

Vragengrens

Welke vragen de verzekeraar mag stellen hangt af van het verzekerde bedrag (‘de vragengrens’). De vragengrens wordt om de 3 jaar aangepast.

De vragengrens is een wettelijke grens, maar veel verzekeraars hanteren een hoger grensbedrag.

Onder de vragengrens mogen geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg. Ook mag de verzekeraar niet vragen naar de uitkomst van DNA-onderzoek bij jouzelf. Als je de erfelijke ziekte al hebt, moet je dat wel melden.

Boven de vragengrens mag de verzekeraar vragen naar zowel onbehandelbare als behandelbare erfelijke ziektes in je familie. En ook naar uitkomsten van DNA-onderzoek.

Heb je een erfelijke aanleg voor kanker en wil je meer weten over de vragengrens? Lees dan: Veel gestelde vragen bij mensen met een verhoogd risico op kanker als gevolg van erfelijkheid

Recht van eerste kennisneming en blokkeringsrecht

Je hebt het recht om als eerste te horen wat de medisch adviseur adviseert aan de verzekeraar waar je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt aangevraagd. Dit heet het recht op eerste kennisneming. Als je gebruik wilt maken van dit recht, moet je dat bij je aanvraag melden.

Als het advies negatief is of als het je niet bevalt, kun je de medisch adviseur vervolgens verbieden om dit advies door te sturen naar de verzekeraar. Je maakt dan gebruik van je blokkeringsrecht. Je trekt zo de aanvraag voor de verzekering in. Zo voorkom je dat de verzekeraar je aanvraag officieel weigert. 

Problemen met het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je zelfstandig ondernemer bent en kanker hebt gehad, kun je problemen krijgen met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De volgende situaties komen voor:

  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag zonder de premie te verhogen. Dan ben je dus gelijk aan een andere verzekerde.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar alleen tegen een hogere premie.
  • De verzekeraar accepteert je verzekeringsaanvraag, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is dat de verzekering niet geldt bij terugkeer van kanker. 
  • De verzekeraar weigert je verzekeringsaanvraag.

Tip: vraag meerdere offertes op en vergelijk de premies en voorwaarden

Belangrijk: begin op tijd met aanvragen

Neem minstens 3 maanden de tijd voor het aanvragen van zo’n verzekering. Dan kun je verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken. Krijg je een afwijzing, dan kun je het bij een andere verzekeraar proberen.

Afwijzing heeft geen effect op volgende aanvraag

Ben je afgewezen, dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Deze mag jou niet vragen of je in het verleden bent geweigerd om medische redenen (bijvoorbeeld omdat je kanker hebt gehad). Wel mag hij je vragen of een andere verzekeraar je eerder heeft geweigerd om niet-medische redenen (bijvoorbeeld fraude of wanbetaling). 

Alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lukt het niet om een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zelfstandig ondernemer af te sluiten, dan zijn er nog andere opties:

Vrijwillig verzekeren bij het UWV
Werk je nu nog in loondienst? En ben je van plan om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan? Dan kun je als starter bij het UWV een Ziektewet-verzekering (ZW) en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) afsluiten. Een medische keuring is dan niet nodig. 

Belangrijk:  Wees snel en regel dit binnen 13 weken na afloop van je dienstverband. Anders kan het niet meer.

Verzekeren via het UWV is ook mogelijk als je vanuit een uitkering uit een werknemersverzekering start als ondernemer.

Lees meer over vrijwillig verzekeren bij het UWV

Vangnetregeling

Ben je om medische redenen afgewezen voor een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kun je je bij dezelfde verzekeraar aanmelden voor een Vangnetverzekering.  

Lees meer over de vangnetregeling 

Broodfonds of schenkkring

Misschien kun je meedoen aan een broodfonds of schenkkring. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Voor een schenkkring gelden soortgelijke aantallen.

De leden steunen elkaar met maandelijkse giften in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. De giften stoppen na 2 jaar. 

Voor sommige mensen kan het gunstig zijn om mee te doen aan een broodfonds of schenkkring en daarnaast een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met een wachttijd van 2 jaar.  

Lees hoe een broodfonds werkt en vind een broodfonds bij jou in de buurt

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige

Matthijs Timmermans

Beleidsadviseur, Verbond van Verzekeraars

illustratie-deskundige-vrouw

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Foto Sander Weel

Sander Weel

Verzekeringsadviseur, Weel Assurantie & Advies

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2021