Wie kan helpen

Wie kan helpen bij seksuele problemen?

Opslaan

Seksuele veranderingen en problemen kunnen zo ingrijpend zijn dat je advies en/of steun nodig hebt. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen kun je hulp vragen aan lotgenoten of aan professionele hulpverleners. Hulp kun je op elk moment vragen. Ook als de behandeling al lang achter de rug is.

Lotgenoten

Lotgenoten weten wat het is en hoe het voelt om problemen te hebben op het gebied van seksualiteit. Het uitwisselen van ervaringen levert vaak allerlei praktische tips op. Ook partners kunnen van de partners van lotgenoten veel steun ervaren, omdat zij vaak onzeker zijn of zij de juiste steun bieden.

Lotgenoten kun je vinden:

 • via je eigen kennissen- of vriendenkring
 • op de polikliniek van het ziekenhuis
 • via een patiëntenorganisatie
 • in een inloophuis
 • als deelnemer op Kanker.nl 

Professionele hulp

Als je dat wilt, kun je professionele hulp krijgen van iemand die deskundig is op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Afhankelijk van de aard en ernst van je problemen kun je hulp vragen aan:

 • Je huisarts
 • je specialist
 • een gespecialiseerd verpleegkundige
 • een maatschappelijk werker
 • een psycholoog
 • een seksuoloog, bij voorkeur in een polikliniek Seksuologie van een ziekenhuis

Vraag bij je zorgverzekeraar welke hulp je vergoed krijgt, voor hoelang en wat je eventuele eigen bijdrage is.

Psychische en/of medische hulp

Welke soort hulp zinvol voor je kan zijn, hangt vooral af van de oorzaak van de klacht. Bij seksuele problemen met een mentale oorzaak helpen begeleidende gesprekken bij een psycholoog/seksuoloog vaak het beste. Is er een lichamelijke oorzaak van je klachten, dan kan een medisch-technische ingreep soms de problemen verminderen. De hulp kan ook een combinatie zijn van begeleidende gesprekken en een medische aanpak.

Seksuologen die geregistreerd staan bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) zijn opgeleid en getraind om zowel over mentale, relationele als medische zaken te praten.

Tips voor het gesprek met je arts

 • Wacht niet tot een arts of psycholoog over seksualiteit begint. Begin er zelf over. Schrijf eventueel van tevoren op wat je wilt vragen of zeggen.
 • Als je het moeilijk vindt om over seks te praten, vertel dat dan aan je arts. Dat breekt de spanning. Je bent niet de enige. Misschien vindt je arts het zelf ook moeilijk.
 • Bedenk van tevoren welke woorden je wilt gebruiken om je probleem voor te leggen. Wees zo duidelijk mogelijk. Zeg niet: 'Het lukt niet meer', maar: 'Ik kan geen erectie meer krijgen' of: 'Ik word niet meer vochtig tijdens het vrijen'.
 • Bedenk ook van tevoren of je verwezen wilt worden naar een gespecialiseerde zorgverlener, zoals een seksuoloog.
 • Als je een partner hebt, ga dan samen. Twee horen meer dan één en je kunt elkaar zo nodig aanvullen.
 • Heb je geen partner, dan kun je misschien een goede vriend of vriendin meenemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Groot, H.E. de (psycholoog-seksuoloog), Prof. dr. Incrocci, L. (radiotherapeut), Drs. Tuijnman-Raasveld, C.C. (psycholoog-seksuoloog)