Wie kan helpen

Wie kan helpen bij seksuele problemen?

Opslaan

Seksuele veranderingen en problemen kunnen zo ingrijpend zijn dat u advies en/of steun nodig heeft. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen kunt u hulp vragen aan lotgenoten of aan professionele hulpverleners. Hulp kunt u op elk moment vragen. Ook als de behandeling al lang achter de rug is.

Lotgenoten

Lotgenoten weten wat het is en hoe het voelt om problemen te hebben op het gebied van seksualiteit. Het uitwisselen van ervaringen levert vaak allerlei praktische tips op. Ook partners kunnen van de partners van lotgenoten veel steun ervaren, omdat zij vaak onzeker zijn of zij de juiste steun bieden.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met lotgenoten:

 • uit uw eigen kennissen- of vriendenkring
 • op de polikliniek van het ziekenhuis
 • via een patiëntenorganisatie
 • als deelnemer op Kanker.nl 

Professionele hulp

Professionele hulp kan worden geboden door iemand die deskundig is op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Afhankelijk van de aard en ernst van uw problemen kan dat zijn:

 • uw huisarts
 • uw specialist
 • een gespecialiseerd verpleegkundige
 • een maatschappelijk werker
 • een psycholoog
 • een seksuoloog, bij voorkeur in een polikliniek Seksuologie van een ziekenhuis

Vraag bij uw zorgverzekeraar welke hulp u vergoed krijgt, voor hoelang en wat uw eventuele eigen bijdrage is.

Psychische en/of medische hulp

Welke soort hulp zinvol voor u kan zijn, hangt vooral af van de oorzaak van de klacht. Seksuele problemen met een mentale oorzaak hebben meestal baat bij een meer psychologische aanpak. Begeleidende gesprekken bij een psycholoog/seksuoloog kan u en uw partner helpen.

Bij een lichamelijke oorzaak van klachten kan een medisch-technische ingreep soms de problemen verminderen. De hulp kan ook een combinatie zijn van begeleidende gesprekken en een medische aanpak. Seksuologen die geregistreerd staan bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) zijn opgeleid en getraind om zowel over mentale, relationele als medische zaken te praten.

Tips voor het gesprek met uw arts

 • Wacht niet tot een arts of psycholoog over seksualiteit begint. Begin er zelf over. Schrijf eventueel van tevoren op wat u wilt vragen of zeggen.
 • Als u het moeilijk vindt om over seks te praten, vertel dat dan aan uw arts. Dat breekt de spanning. U bent niet de enige. Misschien vindt uw arts het zelf ook moeilijk.
 • Bedenk van tevoren welke woorden u wilt gebruiken om uw probleem voor te leggen. Wees zo duidelijk mogelijk. Zeg niet: 'Het lukt niet meer', maar: 'Ik kan geen erectie meer krijgen' of: 'Ik word niet meer vochtig tijdens het vrijen'.
 • Bedenk ook van tevoren of u verwezen wilt worden naar een gespecialiseerde zorgverlener, zoals een seksuoloog.
 • Als u een partner heeft, ga dan samen. Twee horen meer dan één en u kunt elkaar zo nodig aanvullen.
 • Als u geen partner heeft, kunt u misschien een goede vriend of vriendin meenemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Groot, H.E. de (psycholoog-seksuoloog), Drs. Tuijnman-Raasveld, C.C. (psycholoog-seksuoloog), Prof. dr. Incrocci, L. (radiotherapeut)