Seksualiteit

Door kanker kan er op seksueel gebied veel veranderen, wat kan leiden tot seksuele problemen. De problemen kunnen ontstaan door: de ziekte zelf, de behandelingen (o.a. chemotherapie), gevoelens (zoals angst, onzekerheid, woede en verdriet), zorgen over een veranderd uiterlijk, een veranderd lichaamsbeeld, zorgen over de relatie of zorgen rond vruchtbaarheid.

Seksualiteit hoort erbij, ook na de behandeling voor kanker. Het is vaak een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. De ervaring leert dat mensen vaak vragen hebben over seksualiteit en advies en ondersteuning nodig hebben, maar het moeilijk vinden daar zelf over te beginnen. Seksuele problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, dus is het belangrijk daar aandacht voor te vragen.

> Meer over seksualiteit

8 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: