Wanneer transarteriële radio-embolisatie?

Opslaan

Transarteriële radio-embolisatie is een standaardbehandeling bij patiënten met leverkanker (hepatocellulair carcinoom).

De behandeling kan ook worden toegepast bij patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker in de lever die geen andere behandeling meer kunnen krijgen.

Bij leveruitzaaiingen van andere kankersoorten (bijvoorbeeld oogmelanoom, neuro-endocriene tumoren) vindt de behandeling alleen plaats in onderzoeksverband.

De behandeling is alleen mogelijk bij patiënten van wie:

  • de lever voldoende gezond is en goed functioneert
  • de lever de enige of voornaamste plaats van ziekte is

De behandeling kan het leven verlengen, meestal met meerdere maanden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Prevoo, W. (radioloog), Drs. Schapers, G. (ervaringsdeskundige), Dr. Snijders. A. (overige deskundige)