Hoe gaat een behandeling met cryoablatie

Opslaan

Voor een behandeling met cryoablatie ga je onder narcose. Daarna brengt de arts enkele dunne naalden door de huid in de tumor.

Door de naalden stroomt gas. Hiermee worden de naalden heel koud gemaakt en bevriest de tumor. Op deze manier worden kankercellen gedood.

Tijdens de behandeling maakt de arts gebruik van beelden afkomstig van een echografie of een CT-scan. Daardoor kan hij de naalden zeer nauwkeurig plaatsen. Ook kan hij volgen of de tumor in alle richtingen voldoende bevroren wordt. Vriesschade aan omliggende weefsels, bloedvaten en zenuwen wordt daardoor zo veel mogelijk voorkomen.

Het bevriezen en dooien duurt 2 keer 13 minuten per tumor

Hoe lang in het ziekenhuis?

Je moet na de behandeling nog 1 à 2 dagen in het ziekenhuis blijven.

Controle

Enkele weken na de operatie vindt een eerste controlebezoek plaats op de polikliniek. Vervolgens bespreek je met de arts hoe de verdere controles zullen plaatsvinden.

Soms kan een MRI-scan of CT-scan nodig zijn om het effect in van de behandeling in beeld te brengen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Fütterer, J.J. (radioloog)