Risicofactoren van urineleiderkanker

Opslaan

Over de oorzaken van urineleiderkanker is nog weinig bekend. Wel is er een aantal risicofactoren bekend waardoor sommige mensen een groter risico op urineleiderkanker hebben. 

Roken

De belangrijkste risicofactor is roken. Dit verhoogt het risico op het krijgen van urineleiderkanker 2,5 tot 7 keer.

Bepaalde chemische stoffen

Ook mensen die veel in aanraking zijn geweest met aromatische aminen hebben een groter risico op urineleiderkanker. Deze stoffen werden veel gebruikt in de textiel-, plastic-, kleurstoffen- en rubberindustrie. 

Het gaat dan vooral om:

  • 2-naphthylamine
  • 4-aminobiphenyl
  • benzidine

Cyclofosfamide

Ook is een relatie aangetoond met het gebruik van cyclofosfamide. Dit is een medicijn dat bij chemotherapie wordt toegediend. 

Erfelijkheid

Erfelijkheid kan soms een rol spelen. Zo is van het Lynch-syndroom bekend dat urineleidertumoren vaker kunnen voorkomen. Toch blijft het ook bij deze mensen een zeldzame aandoening.

Kanker is niet besmettelijk. Urineleiderkanker dus ook niet. Ook via de urine is geen besmetting mogelijk.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bex, A. (uroloog), Drs. Busstra, M.B. (uroloog), Dr. Spermon, J.R. (uroloog), Prof. dr. Witjes, J.A. (uroloog)