CT-scan bij urineleiderkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Met een CT-scan kan de arts onderzoeken of er een afwijking in je urinewegen zit. Heb je de diagnose urineleiderkanker gekregen, dan krijg je ook nog een CT-scan van je borst, buik en bekken.

Wat is een CT-scan?

Op een CT-scan zijn organen en weefsels heel precies te zien. Het apparaat maakt gebruik van röntgenstraling en een computer. 

Hoe gaat een CT-scan?

Je ligt op een tafel die kan schuiven. Het CT-scanapparaat heeft een ronde opening waar je doorheen schuift. 

Terwijl de tafel verschuift, maakt de CT-scan een aantal foto's. Op een foto is telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel te zien. Deze foto’s maken een tumor en eventuele uitzaaiingen zichtbaar. Ze laten ook zien hoe groot de tumor is en welke vorm deze heeft. 

CT-scan van borst, buik en bekken

Meestal krijg je na de diagnose urineleiderkanker een CT-scan van de borst, buik en bekken. Dit gebeurt om te onderzoeken of je daar uitzaaiingen hebt.

Bij een CT-scan van de borstkas kijkt de arts of er uitzaaiingen zijn in de longen.

Bij een CT-scan van buik en bekken onderzoekt de arts of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of in bijvoorbeeld de lever.

CT-scan met contrastvloeistof

Bij een CT-scan gebruikt de arts vaak contrastvloeistof. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat verschillende weefsels op de foto meer contrast hebben. Daardoor zijn ze beter van elkaar te onderscheiden. 

Meestal krijg je de contrastvloeistof tijdens de CT-scan in een bloedvat in je arm gespoten. Soms moet je deze vloeistof voor het onderzoek drinken. 

Contrastvloeistof kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van. De arts kan je vragen een paar uur voor het onderzoek niet te eten en te drinken. 

Overgevoelig voor contrastvloeistof 

Sommige mensen zijn overgevoelig voor contrastvloeistof. Tijdens de CT-scan kun je dan klachten krijgen. Bijvoorbeeld koorts, zweten, duizeligheid, flauwvallen, huiduitslag, zwelling van het gezicht en kortademigheid. Denk je dat je eerder zo’n overgevoeligheidsreactie hebt gehad? Geef dit dan voor het onderzoek aan bij de arts.

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Kees Hendricksen

Dr. Kees Hendricksen

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-arts-man

Dr. Niels Graafland

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Illustratie mensen

Mensen die nierbekkenkanker hebben (gehad)

Illustratie mensen

Mensen die urineleiderkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2020