Chemotherapie bij urineleiderkanker

Opslaan

Chemotherapie wordt bij urineleiderkanker gegeven:

  • voor de operatie (neo-adjuvant): om de kans op genezing te vergroten
  • palliatief: gericht op het remmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten

De arts bespreekt de voor- en nadelen van deze behandeling met je. Sommige patiënten zien af van chemotherapie omdat zij dit te belastend vinden.

Gemcitabine en cisplatine

De standaardbehandeling chemotherapie bij urineleiderkanker is met gemcitabine en cisplatine:

  • in week 1 worden beide middelen gegeven
  • in week 2 alleen gemcitabine. In sommige ziekenhuizen wordt ook in week 3 gemcitabine gegeven.
  • een cyclus duurt 3 of 4 weken, afhankelijk van het aantal keer gemcitabine

MVAC

In sommige ziekenhuizen wordt ook MVAC gegeven. Dit is een combinatie van verschillende soorten chemotherapie die u elke 2 weken krijgt. MVAC wordt vrijwel alleen neo-adjuvant (voorafgaand aan de operatie) toegepast.

In sommige gevallen kan de arts voorstellen om af te wijken van de standaardbehandeling.

Chemotherapie

Deze video legt uit hoe chemotherapie in zijn werk gaat.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. Je krijgt een periode medicijnen en een periode niet. De chemokuur krijg je meestal een paar keer achter elkaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Bex, A. (uroloog), Drs. Busstra, M.B. (uroloog), Dr. Heijden, M.S. van der (medisch oncoloog), Dr. Spermon, J.R. (uroloog), Prof. dr. Witjes, J.A. (uroloog)