Risicofactoren van nierbekkenkanker

Opslaan

Hoe nierbekkenkanker precies ontstaat, is niet bekend. Wel zijn er risicofactoren bekend die de kans op nierbekkenkanker groter maken:

Roken

Roken maakt de kans om nierbekkenkanker te krijgen 2,5 tot 7 keer groter. Als je stopt met roken, neemt het risico weer af.

Bepaalde chemische stoffen

Mensen die veel in aanraking zijn geweest met aromatische aminen uit de chemische industrie hebben ook een groter risico op nierbekkenkanker. Deze chemische stoffen werden veel gebruikt in de textiel-, plastic-, kleurstoffen- en rubberindustrie. Het gaat dan vooral om 2-naphthylamine, 4-aminobiphenyl en benzidine.

Cyclofosfamide

Ook cyclofosfamide vergroot de kans op het krijgen van nierbekkenkanker. Artsen schrijven dit geneesmiddel voor bij bepaalde vormen van kanker en bij levensbedreigende auto-immuunziektes. Dit zijn ziektes waarbij het afweersysteem de eigen lichaamscellen aanvalt.

Erfelijkheid

Erfelijkheid kan soms een rol spelen. Bij mensen met het Lynch-syndroom komen tumoren in het nierbekken wat vaker voor.

Kanker is niet besmettelijk. Nierbekkenkanker dus ook niet. Ook via de urine is geen besmetting mogelijk.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2020

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Kees Hendricksen, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Dr. Niels Graafland, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek