Het stadium van nierbekkenkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Van je arts hoor je in welke stadium de nierbekkenkanker is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Wat bedoelt de arts met 'stadium'?

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich heeft uitgebreid. Bij nierbekkenkanker kijkt de arts waar de tumor zit en hoe groot die is. Verder kijkt de arts of de tumor in ander weefsel is doorgegroeid en of er uitzaaiingen zijn.

Met de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, het beeldvormend onderzoek (zoals CT-scan en/of PET-CT-scan) en het weefselonderzoek na de operatie bepaalt het behandelteam de TNM-indeling en de gradering van de tumor. Dit geeft belangrijke informatie over welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. 

TNM-indeling

Met de TNM-indeling bepaalt de arts hoe ver de tumor gegroeid is, en of deze uitgezaaid is. De letters en cijfers delen de kanker in volgens een vast systeem. Elke kankersoort heeft zijn eigen TNM-indeling. 

De arts gebruikt de letters T, N en M:

 • T staat voor tumor en zegt iets over de grootte van de tumor en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen
 • N staat voor lymfeklier (‘node’) en geeft aan of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en hoeveel
 • M staat voor metastasen, dat zijn uitzaaiingen in organen ergens anders in het lichaam

Op basis van de uitkomsten van het weefselonderzoek krijgt elk onderdeel een getal. Over het algemeen geldt: hoe hoger het getal, hoe meer de ziekte is uitgebreid.

Rapport van de patholoog

Bij de diagnose hoort een rapport van de patholoog. In dit rapport staat informatie over de soort tumor, de gradering en de TNM-indeling. Als je dat wilt, kun je een kopie van het pathologisch rapport vragen.

TNM-indeling bij nierbekkenkanker/urineleiderkanker

Dit is de TNM-indeling bij kanker van de hogere urinewegen:

T: primaire tumor

 • Ta: is een oppervlakkige tumor. De kankercellen zitten alleen in de slijmvlieslaag (urotheel) van het nierbekken
 • Tis: Er zitten afwijkende cellen in de slijmvlieslaag van het nierbekken, maar het is nog geen kanker. Dit heet het voorstadium.
 • T1: De tumor groeit in de bindweefsellaag (de laag onder de slijmvlieslaag)
 • T2: De tumor groeit door in de spierlaag (de laag onder de bindweefsellaag).
 • T3: De tumor groeit door in omliggend vetweefsel of in de wand van het nierbekken/de urineleider.
 • T4: De tumor groeit door in organen in de buurt, of groeit door de nier in het vetweefsel dat eromheen ligt.

N: Lymfeklieren in het gebied van de tumor (regionale lymfeklieren)

 • N0: Er zitten geen kankercellen in de lymfeklieren 
 • N1: Er zit een uitzaaiing in 1 lymfeklier. De uitzaaiing is maximaal 2 cm
 • N2: Er zitten een uitzaaiing in 1 lymfeklier die is groter dan 2 cm. Of er zitten uitzaaiingen in meerdere lymfeklieren.

M: uitzaaiingen op afstand

 • M0: er zijn geen uitzaaiingen in andere organen
 • M1: er zijn uitzaaiingen in andere organen. Lees meer over uitzaaiingen bij nierbekkenkanker.

Gradering van de tumor

De patholoog onderzoekt de kankercellen onder een microscoop en bepaalt de gradering van de tumor. De gradering zegt iets over de groeisnelheid van de tumor en de snelheid waarmee de tumor uitzaait. Het zegt dus iets over hoe kwaadaardig de kanker is.

Tumoren van het nierbekken zijn in te delen in laaggradige en hooggradige tumoren:

 • Laaggradig betekent dat de kankercellen langzaam groeien en niet snel uitzaaien.
 • Hooggradig betekent dat de kankercellen sneller groeien en sneller uitzaaien.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen die nierbekkenkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2020