Overige cijfers nierbekkenkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met nierbekkenkanker

Toelichting: Het aantal patiënten met nierbekkenkanker is de laatste jaren licht gestegen. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. In 2000 kregen ongeveer 170 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ook ongeveer 260.

Leeftijdsverdeling voor nierbekkenkanker, 2013

Toelichting: Nierbekkenkanker komt vooral voor bij mensen tussen de 65 en 85 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)