In gesprek met je arts over hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Wanneer je hoort dat je hodgkinlymfoom hebt, kan dat een flinke schok zijn. Hoe gaat het verder? En wat kun je doen?

Na de eerste onderzoeken kom je weer bij je hematoloog. Hij of zij bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met je. Je hoort wat de diagnose is.   

Ook vertelt de arts of er nog andere onderzoeken nodig zijn. En welke behandelingen mogelijk zijn in jouw situatie.   

Tips voor het gesprek met de arts

  • Neem iemand mee naar het gesprek met de hematoloog: twee horen meer dan één.  
  • Schrijf je vragen op, of gebruik de checklist.
  • Maak aantekeningen van het gesprek, of vraag je hematoloog of je het gesprek mag opnemen. 

Vragen voor de arts over hodgkinlymfoom

Aan je hematoloog kun je de volgende vragen stellen:

  • Welke onderzoeken krijg ik nog?
  • Welke behandelingen stelt u voor?
  • Kunt u iets zeggen over mijn vooruitzichten?

Bekijk voor meer voorbeeldvragen:

Na het gesprek

Als je het gesprek terugluistert, krijg je misschien weer nieuwe vragen. Aan je contactpersoon van het ziekenhuis kun je vragen om een tweede gesprek met de hematoloog. Of misschien met een verpleegkundige. Ook kun je met je vragen terecht bij de huisarts.

Je kunt ook contact opnemen met de kanker.nl infolijn. Of met Hematon, de patiëntenorganisatie voor mensen met hodgkinlymfoom.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Matthijs Westerman

Dr. Matthijs Westerman

Internist-hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar

Logo Hematon

Hematon

Patiëntenorganisatie

Website

illustratie-ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die hodgkinlymfoom hebben (gehad)

logo nvvh

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2024