Stamceltransplantatie bij hodgkinlymfoom

Opslaan

Reageert het hodgkinlymfoom niet goed op de behandeling? Of komt het lymfoom na een tijd terug? Dan kunt u een hoge dosis chemotherapie in combinatie met een stamceltransplantatie krijgen. Met deze zware behandeling kan een aantal patiënten alsnog genezen.

U mag niet ouder dan 65-70 jaar zijn. Bovendien moet u in een goede conditie verkeren.

Meestal krijgt u een autologe stamceltransplantatie. De arts gebruikt hierbij stamcellen uit uw eigen bloed. 

Keert het lymfoom terug na een autologe stamceltransplantatie? Dan krijgt u soms een allogene stamceltransplantatie. De arts gebruikt dan stamcellen van een donor.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Visser, H.P.J. (hematoloog), Woude, H. (verpleegkundig specialist)