Behandeling bij HCL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je geen of weinig (ernstige) klachten en zijn je bloedwaardes nog acceptabel? Dan kan de arts in overleg met jou besluiten om te wachten met behandelen. De arts volgt dan het verloop van je ziekte nauwkeurig met controle-onderzoeken. Dit heet actief volgen

Wanneer starten met behandeling van HCL

Heb je vaak infecties of heb je ernstige infecties, dan zal de arts starten met de behandeling. Een andere reden om behandeling te starten is klachten door een erg verstoorde bloedaanmaak.

Doel van de behandeling van HCL

De behandeling van HCL heeft als doel het remmen van de ziekte. Vaak kan de ziekte na een eenmalige behandeling vele jaren weg blijven. Je blijft wel onder controle. Soms is dat maar 1 of 2 keer per jaar.

Mogelijke behandelingen bij HCL

De meeste mensen met HCL krijgen een behandeling met chemotherapie. Vaak werkt deze behandeling heel goed.

Wanneer chemotherapie niet mogelijk of wenselijk is, kan immunotherapie een mogelije behandeling zijn.

Als eerdere behandelingen niet meer werken. is soms een behandeling met BRAF-remmers mogelijk. Deze behandeling vindt alleen plaats in studieverband. Lees verder onder nieuwe ontwikkelingen bij HCL.

Behandeling van HCL-variant

HCL-variant is minder gevoelig voor behandeling. Slechts de helft van de patiënten met HCL reageert op chemotherapie met cladribine en pentostatine. Om de klachten te bestrijden, wordt soms de milt verwijderd eventueel gecombineerd met een behandeling met het medicijn rituximab.

Behandelplan

Verschillende artsen maken samen voor jou een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Verder kijken ze naar:

  • De uitgebreidheid van de ziekte
  • De gegevens uit DNA-onderzoek (indien van toepassing)
  • Je leeftijd en conditie
  • Je persoonlijke wensen en omstandigheden

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met je.

Samenwerking hematologen

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht om de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten te houden en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen.

Die organisatie heet HOVON: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd.

De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. Je kunt je behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. Meestal overleggen de artsen in het regioziekenhuis over hun patiënten met hun collega's in de gespecialiseerde centra.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je keuzes te maken. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je hebt recht op een second opinion.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Gerwin Huls

Hematoloog, UMCG

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Dr. Ron Schaafsma

Hematoloog, Medisch Spectrum Twente

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Gemaakt door Hematon, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017