Onderzoek en diagnose

Stadiumindeling bij galwegkanker

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

 • waar de tumor zit
 • hoe groot de tumor is
 • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
 • of er uitzaaiingen zijn en waar

TNM-indeling

De TNM-indeling is een soort code van de stadiumindeling: 

 • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
 • N van node dat Engels is voor lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren.
 • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam.

De letters worden met cijfers onderverdeeld. Met de arts kun je de precieze TNM-indeling bespreken. 

Stadia bij perihilaire galwegkanker (Klatskintumor)

Bij perihilaire galwegkanker worden verschillende combinaties van de TNM-indeling samengevat in 4 stadia:

 • Stadium I: de tumor groeit in de wand van de galweg.
 • Stadium II: de tumor groeit door de wand van de galweg in het omliggende vetweefsel of in de lever.
 • Stadium IIa de tumor groeit in het omliggende spierweefsel aan de peritoneale zijde zonder betrokkenheid van de serosa
 • Stadium IIb de tumor groeit in het omliggende spierweefsel aan de leverzijde zonder uitbreiding in de lever zelf
 • Stadium IIIA: de tumor groeit door de wand van de galweg in de poortader of de leverslagader.
 • Stadium IIIB: er is sprake van stadium I, II of IIIA en er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren.
 • Stadium IVA: de tumorgroei is lokaal nog uitgebreider dan in stadium IIIA.
 • Stadium IVB: er zijn uitzaaiingen in andere organen.

Bij deze vorm van kanker wordt een aanvullende stadium-indeling gebruikt. Deze geeft aan waar de tumor zich precies in de galwegen bevindt. De stadia zijn vernoemd naar de chirurg die ze voor het eerst beschreven heeft, prof. dr. Bismuth:

 • Bismuth I: de tumor zit net onder de splitsing van de grote galweg.
 • Bismuth II: de tumor zit precies in de splitsing van de grote galweg, maar groeit niet in de linker of rechter galweg.
 • Bismuth III a: de tumor zit in de splitsing van de grote galweg en groeit in de rechter galweg in de lever.
 • Bismuth III b: de tumor zit in de splitsing van de grote galweg en groeit in de linker galweg in de lever.
 • Bismuth IV: de tumor zit in de splitsing van de grote galweg en groeit in de linker- en rechter galweg.

De vier Bismuth-stadia Klatskin-tumor

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. Dr. Bruno, M.J. (MDL-arts), Dr. Groot Koerkamp, B. (chirurg-oncoloog), Pek. C.J. (verpleegkundig specialist), Schoorlemmer, A. (verpleegkundig specialist), Prof. dr. Van Gulik, T.M. (chirurg)