Stadiumindeling bij galblaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

 • waar de tumor zit
 • hoe groot de tumor is
 • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
 • of er uitzaaiingen zijn en waar

TNM-indeling

De arts stelt een behandeling voor. Hiervoor moet hij of zij weten:

 • uit welke soort cellen de tumor is ontstaan
 • hoe kwaadaardig deze cellen zijn
 • wat het stadium van de ziekte is

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast. Hij doet onderzoek om de TNM-indeling te bepalen:

 • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen
 • N van node dat Engels is voor lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en in hoeveel
 • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam

Elke kankersoort heeft een eigen TNM-indeling. De letters worden met cijfers onderverdeeld. Bijvoorbeeld T1, waarbij de tumor een bepaalde grootte heeft maar niet is doorgegroeid in ander weefsel. Of N0 wat betekent dat er geen uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn gevonden.

Met de TNM-indeling bepaalt de arts in welk stadium de ziekte is. Hiermee schat de arts de vooruitzichten in en bepaalt hij de behandeling.

Als je meer wilt weten over de stadium- en TNM-indeling in jouw situatie, bespreek dit dan met de arts.

Stadia van galblaaskanker

Bij galblaaskanker worden verschillende combinaties van de TNM-indeling samengevat in 4 stadia:
 • stadium I: De tumor groeit in de slijmvlieslaag of spierlaag van de galblaas.
 • stadium II: De tumor groeit tot in de bindweefsellaag van de galblaas.
 • stadium IIIA: De tumor groeit in het buikvlies of in 1 aangrenzend orgaan.
 • stadium IIIB: Er is zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren.
 • stadium IVA: De tumor groeit in de poortader of de leverslagader, of in minimaal 2 aangrenzende organen.
 • stadium IVB: Er zijn uitzaaiingen in andere organen.