Risicofactoren van basaalcelcarcinoom

Opslaan

Er is niet 1 oorzaak van basaalcelcarcinoom. Wel zijn er enkele risicofactoren die de kans op basaalcelcarcinoom vergroten. Vooral bij een combinatie van deze factoren is het risico groter.

UV-straling (van zon en zonne-apparatuur)

Vaak en lang in de zon zijn is de belangrijkste oorzaak van een basaalcelcarcinoom.

De kans op het krijgen van een basaalcelcarcinoom is groter als:

  • je plotseling de huid blootstelt aan grote hoeveelheden zonlicht (denk aan 2 weken zonvakantie vanuit een regenachtig Nederland)
  • je huid vaak door de zon is verbrand
  • je als kind veel in de zon was
  • je daarnaast vaak onder de hoogtezon, zonnebank of solarium bent geweest
  • je jarenlang zonlicht heeft gehad op een niet goed beschermde of onbeschermde huid

Een lichte huid

Ook huidtype is een belangrijke risicofactor. Mensen met een lichte huid hebben een grotere kans om een basaalcelcarcinoom te krijgen dan mensen met een donkere huid. 

Vooral mensen met huidtype I moeten voorzichtig zijn met de zon. Dit zijn mensen met een lichte huid, sproeten, lichte ogen en blond/rood haar. Zij verbranden snel en worden niet of nauwelijks bruin. 

Hogere leeftijd

De kans om basaalcelcarcinoom te krijgen neemt toe met de leeftijd. Vooral na 30-jarige leeftijd neemt de kans elk jaar wat toe.

Eerdere behandeling met bestraling

Mensen die op jongere leeftijd zijn bestraald voor een ziekte, hebben een verhoogd risico op huidkanker op en rond de bestraalde plek.

Erfelijke aanleg voor basaalcelcarcinoom

Mensen met het Gorlin-syndroom (basaalcelnaevus syndroom) hebben een grotere kans om op jonge leeftijd een of meerdere basaalcelcarcinoom te krijgen. Dit syndroom is erfelijk.

Eerder een basaalcelcarcinoom gehad hebben

Mensen bij wie een basaalcelcarcinoom is weggehaald, lopen het risico om in de jaren daarna opnieuw 1 of meer basaalcelcarcinomen te krijgen. Bijna 1 op de 2 mensen krijgt binnen 5 jaar opnieuw 1 of meer basaalcelcarcinomen op een andere plek. 

Kanker is niet besmettelijk. Een basaalcelcarcinoom dus ook niet.

Verstandig zonnen

In deze animatie wordt uitgelegd hoe huidkanker voorkomen kan worden door verstandig te zonnen. Bron: KWF.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.